Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza kablowego dla zasilania budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Budowa przyłącza kablowego dla zasilania budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Daniel Barczewski
ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wolsztyn
Ulica Przemysłowa 3
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 3281148
Fax: 683281101
E-mail: daniel.barczewski@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa przyłącza kablowego dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Zbąszyń ul. Leśna nr 5, 6. WT nr 5/WUP/RD1/2017 - tryb uproszczony.

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2017-12-01 10:00
Termin otwarcia ofert 2017-12-01 10:15
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-11-29 08:42
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Strona internetowa zamawiającego - http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia 22.12.2017r.
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. (WWK) do jednej z kategorii: 1 – 4 lub 8 – 12 lub 15 - 16 lub 25 - 27 oraz 31 1.2. Szczegółowe zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. zdefiniowane są z dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null 1.3. Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanymi w dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium Brak wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z zapisów zawartych we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, b) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiaru Robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia. Bezwzględnie kosztorys powinien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu. Każda pozycja Zestawienia Materiałów o wartości powyżej 1000 zł netto musi zawierać: nazwę produktu, jego typ oraz nazwę producenta. Uwaga: załączony do oferty kosztorys posłuży jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny złożonej oferty i nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego wykonanych robót.
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wolsztyn
Ulica Przemysłowa 3 / sekretariat
Kod 64-200
Miasto Wolsztyn
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wolsztyn
Ulica Przemysłowa 3 / sekretariat
Kod pocztowy 64-200
Miasto Wolsztyn

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.