Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11495z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych przystosowanych do radiowego przesyłu danych w...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus RF wraz z modułami radiowymi

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9
97-400 Bełchatów

Osoba do kontaktu:
Piotr Sobociński, tel. 44 633 83 06, fax: 44 633 83 06
e-mail: psobocinski@wodkan-belchatow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: -
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus RF wraz z modułami radiowymi.
Nr sprawy: 130/SK/TI/WW/2017

2. Określenie przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:
a) wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus RF w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem nr 2 - Formularzem cenowym do Specyfikacji Zamówienia,
b) modułów radiowych w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem nr 2- Formularzem cenowym do Specyfikacji Zamówienia,
Dostawy częściowe przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego, przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie, odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach i ilościach określonych w zamówieniu częściowym, z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości dostawy. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego od 700 do 1430. Termin wykonania zamówień częściowych: 30 dni od daty złożenia zamówienia częściowego, dostarczonego e-mailem lub faxem do Wykonawcy.
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji zamówienia z dnia 23 listopada 2017 roku zamieszczonej na stronie internetowej www.wodkan-belchatow.pl.
2.1.2. Podane w załącznikach ilości, rodzaje i terminy określone są na podstawie szacunków Zamawiającego i mogą ulec zmianie jednak nie więcej niż o 20 % dla całości zamówienia.
Strona 2 z 2
2.1.3. Opis techniczny zawarty jest w załączniku nr 4 – Szczegółowy opis techniczny zamówienia do Specyfikacji Zamówienia.
2.1.4. Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.
2.1.5.Wykonawca winien dysponować autoryzowanym przez producenta wodomierzy punktem serwisowym.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia.
12 miesięcy od daty podpisania Umowy
4. Warunki udziału w postępowaniu.
4.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2. Potwierdzenie spełniania warunków udziału przez Wykonawców nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Specyfikacji zamówienia.
5. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
6. Kryteria oceny ofert.
Cena – 100%
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 100, do dnia 06 grudnia 2017 roku do godziny 10.00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 110, dnia 06.12.2017r. o godzinie 10.15.
9. Termin związania ofertą.
30 dni od dnia składania ofert.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Piotr Sobociński
Faks 44 633 83 06, telefon 44 633 83 06, e-mail: psobocinski@wodkan-belchatow.pl
11. Specyfikację zamówienia można uzyskać:
na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie: http:// www.wodkan-belchatow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.