Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabezpieczenie niebezpiecznego obszaru wraz z bieżącym utrzymaniem schodów w ulicy oraz...

Przedmiot:

Zabezpieczenie niebezpiecznego obszaru wraz z bieżącym utrzymaniem schodów w ulicy oraz drobne naprawy konserwacyjne i oczyszczenie terenu

Data zamieszczenia: 2017-12-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17
61-623 Poznań
telefon: 61 647-72-00
fax 61 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09
email: zdm@zdm.poznan.pl
www: http://www.zdm.poznan.pl/
Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny
ogłasza:
Zabezpieczenie niebezpiecznego obszaru wraz z bieżącym utrzymaniem schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu oraz drobne naprawy konserwacyjne i oczyszczenie terenu.
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich;
Zbyszko Kamiński; tel. 61 652-96-46; zkaminski@zdm.poznan.pl
Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Opis przedmiotu zamówienia: Usługa powinna być wykonana przynajmniej raz w miesiącu i udokumentowana zdjęciami oraz na każde wezwanie Zamawiającego.
Utylizacja odpadów i ich wywóz należy uwzględnić w cenie oferty.

Zakres przewidywanych prac:
-utrzymanie w dobrym stanie technicznym ogrodzenia zabezpieczonego terenu na schodach wraz z naprawami,
- sprzątanie terenu wygrodzonego terenu z zanieczyszczeń,
- w okresie zimowym usuwanie zalegającego śniegu z terenu wygrodzonego,
- kontrola oraz utrzymanie tymczasowych podestów drewnianych,
- zgłaszanie uszkodzeń oraz aktów dewastacji,
Wymagania
Oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał przynajmniej przez okres jednego roku usługę polegającą na stałym utrzymaniu ogrodzeń wraz z ich naprawami na obiektach inżynierskich. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty. Dowodami potwierdzającymi należyte i terminowe wykonanie usługi są poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzone przez podmiot na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane . W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.
W ofertach prosimy podać cenę brutto i netto za wykonanie usługi.
Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: TO.4407.194.1.2018
Oferty należy złożyć w/u:  
Termin składania ofert: 2017-12-28 15:00
Data, godzina otwarcia ofert: 2017-12-29 12:00
Pouczenie Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2017-12-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2017-12-29 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: Dariusz Balcerzak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.