Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach

Przedmiot:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach

Data zamieszczenia: 2017-12-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Warzywna 6
95-200 Pabianice
tel. 42/22-59-275
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.”

 1. Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin składania ofert: 28.12.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 6. Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy usuwaniu awarii elektrycznych lub wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

 7. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta usuwanie awarii instalacji elektrycznych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8. Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

  1. Formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

  2. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie usuwania awarii elektrycznych lub wykonywania nowych instalacji elektrycznych, od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech,

  3. Aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne osoby/osób wykonującej zamówienie w zakresie minimum eksploatacji E urządzeń i instalacji elektrycznych (energetycznych)

 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 10. Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

 11. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

 12. Termin otwarcia ofert: 28.12.2017 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

 13. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.  Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

 14. W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

 15. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 16. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

 17. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 18. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

  1. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I – tel. 42-22-51- 811 i 42-22-51- 812 ; ROM II – tel. 42-22-51- 813 i 42-22-51- 814 ; ROM III 42-22-51- 817 i 42-22-51- 818.

 19. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.