Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONKURS OFERT - Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach

Przedmiot:

KONKURS OFERT - Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
tel: 48 (33) 8579 300
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.13.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń, których wykaz stanowi załącznik 1 do ogłoszenia n/w usług:

 1. przegląd okresowy drożności i szczelności przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz podłączenia przewodu kominowego, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c Prawa Budowlanego, wraz z wystawieniem opinii.
 2. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, celem zapewnienia ich drożności zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.):
 1. od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku,
 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – 2 razy w roku,
 3. z przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku,
 1. wystawianie opinii kominiarskich,
 2. inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń przewodów kominowych wraz z wystawieniem opinii kominiarskiej.

Ilość przewodów kominowych została podana w formularzu cenowym (pozycje 1-5) stanowiącym załącznik do oferty. Pozostałe ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.13.2018 – Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.