Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka

Osoba do kontaktu:
Dorota Jołkowicz, tel. 338742560
Mirosław Ćwiękała, tel. 338745810
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi „Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu
Komunalnego w Suchej Beskidzkiej” Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Załącznik nr 1.
3.Sposób i termin dostawy.
3.1. Dostawa powinna być realizowana w ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego.
3.2. Termin realizacji do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia.
3.3. W razie niedostarczenia towaru w terminie zgodnym z ofertą Zamawiający będzie zmuszony do kupna
u innego Dostawcy. Różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną zaoferowaną w zapytaniu pokryje Wykonawca.
4.Cena oferty.
4.1 Cena oferty ma zawierać koszty : wszelkie koszty związane z dostawą .
4.2 Cena ,materiałów nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy.
Dostarczanie materiałów zamówionych zgodnie z przedmiotem zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia oraz zawarcie umowy : od daty zawarcia umowy do 31.12.2018r.
7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 12.01.2018r. do godz. 12:00
w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej -Sekretariat w zaadresowanej kopercie
z opisem: Zapytanie ofertowe - nr sprawy ZK.ZP.2141.28.2017 Oferta na: Zakup i dostawa materiałów
wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
8.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu faktury.
10.Osoby upoważnione do kontaktu :W sprawach zamówień –Dorota Jołkowicz tel.338742560,
w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Mirosław Ćwiękała tel. 338745810
11.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy
sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający.
Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.
Gmina Sucha Beskidzka –
ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
REGON 070528650
Bank Pekao S.A. 79124048781111000047118944
e-mail administracja@zk-suchab.pl
www. zk-suchab.pl
12.Kryteria oceny oferty: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli:
oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert – najniższa cena 100%, .
13. Inne :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia- w załączeniu.
Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa tj.
KRS, –w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy certyfikaty na poszczególne asortymenty zamówienia.
Wykonawca w ramach zamówienia przekaże Zakładowi kompletną dokumentację związana
z zamówieniem,
14. Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.