Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
197z dziś
2951z ostatnich 7 dni
7272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pustostanu w budynku

Przedmiot:

Remont pustostanu w budynku

Data zamieszczenia: 2018-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
tel. 054 414-48-50
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1 Remont pustostanu oznaczonego numerem 27, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Zakręt 8 blok 7. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Wymagane dokumenty:

3.1 formularz ofertowy,
3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3 dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje - min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1 Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Zakręt 8 blok 7 m 27 we Włocławku.
4.2 Termin - do dnia 12.01.2018r. do godz. 8.00.
4.3 Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1 Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2 Termin - 12.01.2018r. godz. 8.30
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.