Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kruszyw

Przedmiot:

Zakup kruszyw

Data zamieszczenia: 2018-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia
ul. Suska 5
34-340 Jeleśnia
tel. 033 8636138
fax 033 8636131
e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jeleśnia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERT

       NR   02/2018

 

Zakup kruszyw dla potrzeb Nadleśnictwa Jeleśnia

 

SEKCJA I: INFORMACJE OGÓLNE 

 1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia, ul. Suska 5, 34-340Jeleśnia, woj. śląskie, tel. 033 8636138, fax 033 8636131,

e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl,

www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia

Informacji udziela:

mgr inż. Władysław Wyród,  tel. 0 33 8636138, 

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki, jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

 Zakup kruszyw dla potrzeb Nadleśnictwa Jeleśnia

 

2)  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup kruszyw rodzaju: kliniec, tłuczeń, pospółka dla potrzeb związanych z utrzymaniem dróg leśnych Nadleśnictwa.

Przewidywana łączna ilość kruszyw do zakupu wynosi 1020 t.

 

Nadleśnictwo Jeleśnia informuje, iż miejscem odbioru kruszywa musi być skład kruszyw zlokalizowany w promieniu nie większym niż 10 km od miasta Żywca.

 

Nadleśnictwo Jeleśnia zastrzega sobie dowolność w rodzaju odbieranego kruszywa oraz w ilości odebranego kruszywa.

  

 1. Miejsce realizacji zamówienia:  Nadleśnictwo Jeleśnia  

4)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

5)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

6)  Wielkość lub zakres zamówienia: zamówienie poniżej 30 tys. euro.

7)  Termin wykonania:  luty  do  grudzień 2018 r.

 

8) Warunki wymagane od oferentów:                                                                                        

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,:

 • zarejestrowana działalność gospodarczą,

 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Wymagane wadium:

 

 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

 

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. ofertę cenową /cena brutto/ na zakup 1t  lub  1m3  kruszywa rodzaju: kliniec, tłuczeń, pospółka wg zał. nr 1

 

    b)    adres miejsca poboru kruszyw

 

    c)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal-

            ności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

            terminu składania ofert.

 

SEKCJA IV: TRYBY

1) Tryb udzielenia zamówienia: wybór ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 04.04.2014 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

- cena kruszyw wg rodzaju tj. kliniec, tłuczeń, pospółka za 1t lub 1 m3.

 

 1. Informacje administracyjne:

 

2.1) Termin składania ofert do 12 luty 2018 r., godzina 8:00 sekretariat.

2.2) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12 luty 2018 r., godzina 8.15

          świetlica Nadleśnictwa Jeleśnia,   Jeleśnia ul. Suska 5.

 

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 

1) Ogłoszenie zostaje zamieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej  www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.