Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie budowy linii kablowej SN

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie budowy linii kablowej SN

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Wlodzimierz Karpiuk
ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15
65-775 Zielona Góra
Telefon: 068 328 1847
Fax: 068 328 1701
E-mail: wlodzimierz.karpiuk@enea.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Marcinowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaprojektowanie i wykonanie budowy linii kablowej SN relacji: stacja transformatorowa S-3698 "Marcinowice Osiedle" do projektowana stacja kompaktowa w m. Marcinowice zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 11/RI/RD3/2017

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2018-02-15 10:00
Termin otwarcia ofert nie dotyczy
Kwota wadium 0,00
Informacja o wyniku/wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2018-01-30 15:11
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego http://zamowienia.enea.pl
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia zostaje określony: - opracowanie dokumentacji projektowej: do 30.10.2018, - wykonanie robót budowlanych: do 20.12.2018
Opisu warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. (WWK) do kategorii nr: 1 – 4 lub 8 – 12 lub 15 lub 16 lub 25 i 5-7 lub 13 lub 14 lub 17 lub 18 lub 28 Szczegółowe zasady prowadzenia Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. zdefiniowane są z dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanymi w dokumencie ZASADY PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Termin związania ofertą 30 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z zapisów zawartych we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15 - Kancelaria
Kod 65-775
Miasto Zielona Góra
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o. OD Zielona Góra
Ulica Zacisze 15
Kod pocztowy 65-775
Miasto Zielona Góra

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.