Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
477z dziś
3824z ostatnich 7 dni
14169z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wymiana szyb w drzwiach frontowych zewnętrznych oraz drzwiach...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wymiana szyb w drzwiach frontowych zewnętrznych oraz drzwiach wyjściowych zewnętrznych z klatki schodowej o odporności ogniowej EI30

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
Tel. (071) 33-49- 510
Fax (071) 33-49-420
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-06 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

 nr BZP.3861.12.2018.JK

o wartości poniżej 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

NIP: 894-24-56-112  REGON 000294295

Tel. (071) 33-49- 510

Fax  (071) 33-49-420

internet: www.dcchp.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 Przedmiotem zapytania ofertowego  jest wymiana szyb w drzwiach frontowych zewnętrznych oraz drzwiach wyjściowych zewnętrznych z klatki schodowej nr 2 o odporności ogniowej EI30  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich ul. Dunikowskiego 2-8.

 

 III. SZCZEGÓŁOWY OPIS.

1. Szyby o odporności ogniowej EI30.

2. Wymiary szyb oraz ilość w załączniku.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni.

 

IV.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferta zawierająca cenę  (wypełniony załącznik nr 1)

Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca wykonanie dokładnych pomiarów szyb.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu i adres e-mail, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

3. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto,

4. W cenę oferty musza być wliczone wszystkie koszty związane z prawidłowa i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną  należy przesłać faksem na numer 0-71 33 49 420, lub elektronicznie skanu na adres e-mail kachnikiewicz@dcchp.pl">j.kachnikiewicz@dcchp.pl do dnia 06 lutego 2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia).

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.dcchp.pl,

7. Na wyniki postępowania nie przysługuje odwołanie.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
          WYBORZE OFERTY:

  1. Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:

Cena - 100 %, według wzoru:

                                      Cena minimalna

                      Cena = --------------------------- x waga = ………. punktów

                                                 Cena badana

 

 

  1. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą - ofertę z największą ilością punktów.

 

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCAMI:

         w sprawach merytorycznych:

            Adam KJołeczek tel. 71/33 49 555

 

         w sprawach formalnych:

            Jerzy Kachnikiewicz tel. 71/33 49 510, fax 71 33 49 420, e-mail: j.kachnikiewicz@dcchp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.