Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
588z dziś
3935z ostatnich 7 dni
14280z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego

Przedmiot:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego

Data zamieszczenia: 2018-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Partyzantów 6b
tel. (25)-798-23-17, 798-22-04
fax. (25)-798-22-04
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-06 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna Woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda

Zamówienie obejmuje: uzgodnienia poprzedzające roboty budowlane, budowę w pasie drogi gminnej i częściowo w pasie drogi powiatowej oraz w ścieżce pieszo – rowerowej odcinków przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE Ø200 – 187,5mb i kanału tłocznego z rur PE Ø110-519mb wraz z przepompownią ścieków Ø1500 – 1kpl oraz przyłącza wodociągowego z rur PE Ø110 -  707mb wraz ze studnią wodomierzową Ø2000 – 1kpl, materiałów zgodnie z Warunkami Zamówienia (czytaj dalej WZ) i z załączoną dokumentacją projektową, obsługę geodezyjną, odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych, przeprowadzenie czynności odbiorowych i innych robót zgodnie z WZ.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do 29 czerwca 2018 roku.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium odpowiadające wartości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100% .

WZ w postaci elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  www.puik.lukow.pl w zakładce Przetargi.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Henryk Soćko - tel. (25) 797-10-47.

Kontakt w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową.

Termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2018 r. o godzinie 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lutego 2018 r. o godzinie 14.05 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w WZ. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych i zgodnych z WZ.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Uwaga: W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązuje Regulamin Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie dostępny na stronie www.puik.lukow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.