Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
3835z ostatnich 7 dni
14180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu mieszkalnego w budynku w branżach ogólnobudowlanej,...

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu mieszkalnego w budynku w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Konduktorskiej 1A m 25 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
Stolarka okienna, naświetle.
- okna PCV należy pozostawić do eksploatacji, po wykonaniu regulacji skrzydeł okiennych, obsadzeniu nawiewnika higrosterowanego w oknie dwuskrzydłowym
oraz umyciu okien,
- naświetlę okienne PCV należy obsadzić nowe o wym. 60*80 cm w ściance pod sufitem między przedpokojem a pokojem, po uprzednim wykuciu otworu.
- parapety wewnętrzne należy pozostawić do eksploatacji,
- podokienniki zewnętrzne należy pozostawić do eksploatacji.
Stolarka drzwiowa, szafka.
- drzwi wejściowe do lokalu należy wymienić na nowe, pęłne wzmocnione, otwierane
do wewnątrz o wym. 80/200 w ościeżnicy stalowej z zamkiem przystosowanym
do wkładki yale,
- próg drewniany należy wymienić na nowy sosnowy,
- drzwi do pokoju należy wymienić na nowe szklone o wym. 80/200 w ościeżnicy stalowej i okuciami,
- drzwi do łazienki należy wymienić na nowe szklone otwierane na zewnątrz z otworami nawiewnymi o pow. 200 cm2 z okuciami o wym. 70/200 w ościeżnicy stalowej,
- szafkę należy zdemontować.
Tynki, ścianki, kołki, glazura, boazeria, tapeta.
- tynki w lokalu należy uzupełnić ubytki, usunąć tynk narzucany i po nim wykonać tynk cem-wapienny kat. III,
- kołki należy usunąć oraz uzupełnić po nich tynk,
- glazura należy usunąć oraz uzupełnić po niej tynk,
- boazeria należy usunąć oraz uzupełnić po niej tynk,
- ścianka od strony przedpokoju należy usunąć do pełnej wysokości na szerokości
około 76 cm zgodnie ze szkicem lokalu do zasiedlenia.
- otwór łukowy należy zamurować i otynkować z obu stron,
- tapeta należy usunąć i przetrzeć tynki.
Kratki wentylacyjne.
- przedpokój i łazienka należy wymienić na nowe PCV 14*14 cm,
- ścianka między pokojem a przedpokojem z urządzeniami należy obsadzić 27*14.
Roboty malarskie emulsyjne.
- farba na sufitach i ścianach w lokalu należy zeskrobać i zmyć starą farbę, zagruntować preparatem „ATLAS UNIGRUNT” oraz pomalować 2x farbą emulsyjną w kolorze białym po uprzednim przygotowaniu tynków.
Roboty malarskie olejne.
- przedpokój na trzech ścianach należy zagruntować podłoże pokostem, pomalować
2 x farbą olejną w kolorze białym z jednokrotnym szpachlowaniem do wys. 150 cm,
- łazienka należy zagruntować podłoże pokostem, pomalować 2x farbą olejną wszystkie ściany do wys. 200 cm w kolorze białym z jednokrotnym szpachlowaniem,
- ościeżnice stalowe należy pomalować 2x farbą olejną w kolorze białym.
Podłogi.
- pokój należy zerwać płytki PCV, przygotować podłoże pod wykładzinę
poprzez szpachlowanie gotową zaprawą cementową oraz położyć nową
wykładzinę PCV o gr. 2,5 mm wraz z listwami sosnowymi,
- przedpokój należy zerwać terakotę, przygotować podłoże i położyć wykładzinę PCV j.w. z listwami sosnowymi,
- łazienka należy zerwać terakotę, przygotować podłoże pod wykładzinę i położyć wykładzinę PCV jw. z listwami sosnowymi,
- progi aluminiowe należy zamontować na łączeniu posadzek.
Prace pochodne.
- wywiezienie odpadów remontowych.

1.2. Branża sanitarna:
- wymiana rur wod-kan instalacji lokalowej wraz z podejściami
- wymiana zużytych urządzeń sanitarnych
- demontaż kuchni gazowej i zakorkowanie podejścia gazu
- wymiana zużytej armatury sanitarnej
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.

1.3. Branża elektryczna:
- wymienić istniejącą instalację elektryczną na instalację w systemie TNS,
- obwody gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm²,
- dobudować jedno gniazdko w p.pokoju,
- dostarczyć i zamontować kuchenkę elektryczną dwupłytkową 2 kW.
- wydzielić niezależne obwody dla:
jeden obwód - gniazdo dla łazienki,
dwa obwody dla gniazdek w p. pokoju z zamontowanymi urządzeniami
kuchennymi,
jeden obwód dla gniazd ogólnych
jeden obwód oświetleniowy.
- zabezpieczenie zalicznikowe – wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA,
zabezpieczenia 1x B10A, 4xB16A, na tablicy S8,
- obwód oświetleniowy wykonać przewodem YDYp 2,3,4 x 1,5 mm²,
- wymiana oprawy w łazience i dzwonka w p. pokoju,
- wykonać połączenie wyrównawcze w lokalu,
- bruzdy wykonać mechanicznie,
- przebicia wykonać mechanicznie,
- wykonanie prac poinstalacyjnych i pomiarowych.

 


Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 09.02.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.