Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych, dostawa i montaż projektowanych...

Przedmiot:

Demontaż istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych, dostawa i montaż projektowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych w ramach dostosowania instalacji c.o., wentylacji i c.w.u. w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Dział Zakupów
ul. M. Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
Email: Sylwia.Streubel@pebeka.com.pl
Telefon: 76 840 51 74
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Demontaż istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych, dostawa i montaż projektowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych w ramach dostosowania instalacji c.o., wentylacji i c.w.u. w budynkach Nadszybia i Wciągarki awaryjno-rewizyjnej

Opis postępowania 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wariant I – dostawę projektowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załączniki do niniejszego wniosku.
lub
Wariant II - dostawę, demontaż istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych i montaż projektowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym załączniki do niniejszego wniosku.

Zamawiający dokona wyboru odpowiedniego wariantu na etapie wyboru Wykonawcy.

Przedmiotowe materiały są niezbędne do dostosowania instalacji c.o. i wentylacji w budynkach Nadszybia i Wciągarki awaryjno-rewizyjnej przy szybach SG.

Dodatkowe informacje dotyczące zamawianych materiałów określone są w projekcie wykonawczym nr 16050.III.3-30.4; 16050.III.3.55.4; 16050.III.4-30.4
Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania ich parametrów

2. Dokumentacja techniczna, wg której należy wykonać przedmiot zamówienia, dostępna jest u Operatora postępowania i udostępniona zostanie Oferentom po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres e-mail: sylwia.streubel@pebeka.com.pl po przesłaniu skanu wypełnionego Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

.
Grupa asortymentowa  
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-02-14 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-02-12 12:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 90
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, w tym Projektem umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.