Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe: remont w budynku – remont posadzki parteru (hol, szatnie) oraz roboty...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe: remont w budynku – remont posadzki parteru (hol, szatnie) oraz roboty adaptacyjne pomieszczeń szatni usprawniające funkcjonowanie szkoły

Data zamieszczenia: 2018-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 285 21 16
fax: 12 285 21 09
zabierzow@zabierzow.org.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rząska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

zapytanie ofertowe                                                          

Urząd Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są :

„Bieżące roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Rząsce – remont posadzki parteru 

( hol, szatnie ) oraz roboty adaptacyjne pomieszczeń szatni usprawniające funkcjonowanie szkoły”

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w przedmiarze robót stanowiącym integralną część zapytania ofertowego.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia : od 25.06.2018 r. do 20.08.2018 r.

 

 1. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich (o ile dotyczy):

na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji licząc od daty obioru robót.

 

 1. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy):

……………………………………………………………………………………………………………....

 

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia – Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 1. Cenę oferty ( netto i brutto ) należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1.   Ofertę cenową (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) należy złożyć ( lub przesłać pocztą ) w terminie do dnia  13  lutego 2018 r.  do godziny 1500 w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów.
 2. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto za realizację zamówienia.
 3. Informacje dodatkowe:

 

 1. Osoba/y uprawniona/e do kontaktów : Janusz Proniewski,  tel. 600 651 197, fax 12 285-21-09

 e-mail : j.proniewski@zabierzow.org.pl

 1. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
 2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.