Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3347z ostatnich 7 dni
13692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na remont pustostanu (1)

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na remont pustostanu (1)

Data zamieszczenia: 2018-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
tel. (54) 414-48-50
fax. (54) 414-48-84
email: poczta@azk.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-13 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont pustostanu oznaczonego numerem 6a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert
 

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1.      Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1.   Remont pustostanu oznaczonego numerem 6a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
2.      Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1.   do 30 dni od daty podpisania umowy.
3.      Wymagane dokumenty:
3.1.   formularz ofertowy,
3.2.   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3.   dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.),
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.      Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.   Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu ul. Cyganka 24 m 6a we Włocławku.

4.2.   Termin – do dnia 13.02.2018r. do godz. 8.00.
4.3.   Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.
5.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1.   Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2.   Termin – 13.02.2018r. godz. 8.30
6.      Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7.      Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą           ofertę.
8.      Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9.      Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.