Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONKURS OFERT - Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach

Przedmiot:

KONKURS OFERT - Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach

Data zamieszczenia: 2018-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
tel: 48 (33) 8579 300
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.25.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka”.

Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów wewnętrznych wraz z pracami budowlanymi wykończeniowymi dotyczącymi obrobienia ościeżnic i pasa przy parapetach – tynk, gładzie gipsowe, malowanie. Zadanie obejmuje nie wymienione jeszcze okna na poziomie parteru, piwnicy oraz strychu. Prace mają zostać odpowiednio zabezpieczone a teren odpowiednio uprzątnięty po ich zakończeniu.

Ilość: Demontaż i montaż okien i drzwi w ilości 30szt (w tym drewnianych), demontaż i montaż parapetów wewnętrznych 42,84mb

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty). Dokumenty te są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie obejmuje tylko zakres prac objęty przedmiarem robót. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia kosztorysu szczegółowego na oferowane roboty.

Termin gwarancji: 5 lat.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marek Gogółka, Sławomir Bąk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.25.2018 – Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.