Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie konserwacji klimatyzatorów

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź
tel. 42-633-16-40
faks 42-633-96-07
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza konkurs ofert na:

 

Nr spr. DZP.26.1.34.2018

 

Dane teleadresowe Zamawiającego:

Zarząd Lokali Miejskich, al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź

Internet: www.zlm.lodz.pl  e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

tel. 42-633-16-40  faks 42-633-96-07

godziny urzędowania poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8:00-16:00, wtorek 9:00-17:00

adres do korespondencji: pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź

 

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług w zakresie konserwacji klimatyzatorów znajdujących się w zarządzie Zarządu Lokali Miejskich wraz z ich bieżącą naprawą – z częstotliwością  (konserwacja)  w trakcie trwania umowy w ilościach:

        

Część  1 – raz w roku

 

 ul. Wielkopolska 53 (RON 1)

DOSPEL – 2 szt.

 

ul. Przemysłowa 7 (RON 3)

TIENSE – 1 szt.

HYUNDAI przenośny – 1 szt.

 

ul. Lubelska 9/11 (RON 4)

AIR WELL Z WSI-HHF009-N11 - 1 szt.

BONDER&MANN WAP-358DB - 1 szt.                                        

 

ul. Paderewskiego 47 (RON 5)

-szt. 1

 

ul. Ciasna 19a (RON 6)                                                                                     

HYUNDAI HACGS 12HRC  - 3 szt.

RAVANSON   - 1 szt.

ZIBRO P 126 przenośny – 1 szt.

CEL CIA WAP 02EA23 przenośny – 1 szt.

 

pl. Barlickiego 11 (RON 8)

YOKOHAMA – 1 szt.

 

ul. Wapienna 15 (RON 9)

MATSUI przenośny – 1 szt.

DAITSU – 1 szt.

 

ul. Piotrkowska 17

AIR FORCE WAP 35EO – 1 szt. przenośny

 

ul. Wysoka 44

TRANE – 2 szt.

 

Część 2 – dwa razy w roku

 

                ul. Mała 2 – 4 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

                Układ klimatyzacji składa się z:

 1. Central nawiewnych typu VS-55-L firmy VTS o mocy 23 kW + klimatyzatory kanałowe McQuay MDB 200ER2-FBAE – 2 szt.
 1. Central nawiewnych typu VS-55-L firmy VTS o mocy 12 kW + klimatyzatory kanałowe McQuay MDB 125D-FBAE – 2 szt.
 1. Agregatów skraplających McQuay umieszczonych na zewnątrz budynku, na wylanej płycie betonowej:

- M4MC  100ERFBAA – Refcold RHZB 11 – 4 szt.

- M4MC  125D-FBAA – Refcold RHZB 11 – 2 szt.

 1. Sterowników uniwersalnych McQuay – 4 szt.
 1. Kanałów wentylacyjnych typu Spiro (od czerpni do wyrzutni)- 4 szt. o łącznej długości ok. 90 mb.

oraz trzech klimatyzatorów ściennych tj.

lokal użytkowy nr 35 – klimatyzator typu RS-12UD

lokal użytkowy nr 36 – klimatyzator typu RSA24LCC

lokal użytkowy nr 37 – klimatyzator typu RJZ18LBC

 

Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną liczbę części.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

                                       

I. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji klimatyzatorów znajdujących się w siedzibach Zamawiającego. Zakres czynności przy wykonywaniu konserwacji obejmuje w szczególności:

Dla części 1:

 1. Kontrola połączeń elektrycznych
 2. Sprawdzenie układu odprowadzania spalin
 3. Czyszczenie skraplacza
 4. Kontrola ciśnień pracy
 5. Dezynfekcja, usuwanie kurzu
 6. Czyszczenie parownika
 7. Bieżąca naprawa klimatyzatorów

Dla części 2: 

 1. Czyszczenie central nawiewnych
 2. Czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych
 3. Wymiana kompletu filtrów (przynajmniej raz w roku) lub ich czyszczenie
 4. Sprawdzenie ciśnień układów chłodniczych
 5. Czyszczenie powierzchni zewnętrznej wymienników
 6. Uzupełnienie uszkodzonej izolacji chłodniczej
 7. Sprawdzenie drożności przewodu odprowadzenia kondensatu
 8. Sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych
 9. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
 10. Dezynfekcja układu środkami odkażającymi i grzybobójczymi
 11. Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących
 12. Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych – w przypadku wykrycia nieszczelności ich uszczelnienie i uzupełnienie czynnika R – 407 (do 10% objętości układu)
 13. Uruchomienie i sprawdzenie poprawności pracy układu
 14. Sporządzenie protokołu z wykonanych prac oraz w razie konieczności załączenie wykazu niesprawności wraz z szacunkowym kosztem ich usunięcia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego limitu wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa zgłaszania roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

Okres obowiazywania umowy - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. lub wyczerpania kwoty brutto.

 

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy:

- Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

- Projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę - Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

- Aktualne świadectwa kwalifikacyjne:

GRUPA 1 „E” w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV;

GRUPA 2 „E” w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych  - dla osób wykonujących  zamówienie w części nr 2.

 

 IV. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć: do dnia 07.03.2018 r. do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8, I piętro, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Konserwacja klimatyzatorów - Nr sprawy DZP.26.1.34.2018”

 

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2, I piętro, w dniu: 07.03.2018 r. o godzinie 10:30.

 

Kryteria oceny ofert:     Cena 100%

 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert lub do chwili zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Iwona Banasiak, Martyna Kieresińska tel. (42) 684 64 12 wew. 35 – część 1, p. Grzegorz Rzeźnik tel. (42) 207 15 06 – część 2.

Informacji proceduralnych dotyczących konkursu udziela Piotr Sparniuk, telefon: 42-633-01-93 wew. 162 e-mail: zamowienia@zlm.lodz.pl.

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.