Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia

Przedmiot:

Remont ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Dział Zakupów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
Email: Tadeusz.Lobodziec@pebeka.com.pl
Telefon: 76 840 51 41
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.: „Remont ogrodzenia Oddziału Konstrukcji Stalowych” dotyczących/polegających na demontażu starego ogrodzenia i montażu nowego po nowych granicach

Jednostka organizacyjna Dział Zakupów
Opis postępowania Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.: „Remont ogrodzenia Oddziału Konstrukcji Stalowych” polegających na demontażu starego ogrodzenia i montażu nowego po nowych granicach polegających na:
a) Rozbiórce istniejącego ogrodzenia betonowego sekcja I - około 96mb
b) Rozbiórce istniejącego ogrodzenia betonowego sekcja II - około 72,6mb
c) Rozbiórce istniejącego ogrodzenia betonowego sekcja III - około 128mb
d) Montaż nowego ogrodzenia betonowego sekcji I – około 96mb
e) Montaż nowego ogrodzenia betonowego sekcji II – około 72,6mb
f) Montaż nowego ogrodzenia betonowego sekcji III – około 128mb2. Wymagania realizacyjne:
a) Wykonanie powyższego zakresu zgodnie z zasadami i wiedzą techniczną oraz
z zachowaniem przepisów BHP.
b) Materiały, sprzęt, inne niezbędne składniki do wykonania kompleksowego zakresu robót po stronie Podwykonawcy z wyłączeniem elementów ogrodzenia jak słupki
i płyty betonowe.
c) Elementy ogrodzenia z rozbiórki należy złożyć w jednym lub dwóch miejscach wzdłuż wykonywanej sekcji.
d) Elementy ogrodzenia do montażu zostaną złożone w dwóch lub trzech miejscach wzdłuż wykonywanej sekcji.
e) Składniki cenowe do oferty – ceny jednostkowe poszczególnych składowych zakresu wykonywanych robót (wg załączonej tabeli).
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresy zadania.
g) Prace przy montażu ogrodzenia będą wykonywane etapowo.
h) Prace dodatkowe zlecane będą protokołem konieczności a rozliczane jako iloczyn rzeczywiście poświęconych roboczogodzin razy stawka a roboczogodzinę

3. Miejsce świadczenia usługi: Miejsce wykonywania robót: Oddział Konstrukcji Stalowych Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., w Polkowicach ul. Działkowa 8A-12.
4. Sposób odbioru: podstawą odbioru i rozliczenia będzie podpisany obustronnie Protokół zaawansowania robót.
5. Termin wykonania całości usługi:
- rozpoczęcie robót 30.03.2018 r.
- zakończenia robót 28.05.2018r.
6. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Grupa asortymentowa  
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-03-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-03-09 12:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 60
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
f. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
Pozostałe zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.