Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na wykonanie remontu lokalu nr 28 w budynku przy ul. Racławickiej 42 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
1.1.1. Roboty rozbiórkowe:
 wykucie starych kratek wentylacyjnych, stalowych drzwiczek rewizyjnych i ościeżnic drewnianych,
 demontaż starych szaf, szafek, półek i pawlaczy,
 poszerzanie ościeży,
 zerwanie starych wykładzin PCV, posadzek z ksylolitu i starych płytek ceramicznych,
 miejscowa rozbiórka posadzek z deszczułek,
 usunięcie starych powłok malarskich.
1.1.2. Roboty murarskie:
 zamurowywanie ubytków i nieczynnych otworów wentylacyjnych,
 obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych z PCV i ościeżnic stalowych.
1.1.3. Roboty tynkarskie: miejscowe uzupełnianie oraz naprawa tynku.
1.1.4. Roboty posadzkowe:
 oczyszczenie podłoży i wykonanie warstw cementowych wyrównawczych pod posadzki,
 miejscowe uzupełnienie, naprawa i cyklinowanie posadzek z deszczułek,
 montaż nowych wykładziny PCV wraz z listwami przypodłogowymi.
1.1.5. Roboty malarskie i okładzinowe:
 jednokrotne malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi,
 malowanie rur, grzejników oraz nowych ościeżnic stalowych,
 malowanie drzwiczek szafek drewnianych.
1.1.6. Roboty stolarskie:
 montaż okna naświetli (doświetlenie pośrednie) drewnianego jednoramowego przesuwnego szklonego szybą pojedynczą z obustronnymi podokiennikami z płyty HDF w okleinie,
 montaż skrzydła drzwi łazienkowych, kuchennych i pokojowych,
 montaż kratek nawiewnych w skrzydłach drzwi,
 dopasowanie skrzydeł drzwiowych szafek,
 wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych.
1.1.7. Wywóz gruzu
1.2. Branża sanitarna:
Częściowa wymiana instalacji lokalowej wody i kanalizacji, wymiana i umycie przyborów i urządzeń sanitarnych oraz kuchni gazowej, sprawdzenie szczelności instalacji wod-kan i gaz.


Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 9 marca 2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.