Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (2)

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (2)

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Racławickiej 30 m 18 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
Roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian
- skucie okładziny ceramicznej ze ścian
- demontaż posadzek z deszszczułek wp. pokoju
- wykonanie warstwy wyrównawczej w łazience pod wykładzinę PCV
- wykonanie posadzek z tworzywa sztucznego
- montaż listew przyściennych drewnianych
Roboty tynkarskie
- uzupełnienie tynków w miejscach po uprzednio zdemontowanych hakach
- wykonanie tynku na ścianach w miejscach po skutej glazurze.
Roboty murarskie
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz kratek wentylacyjnych
- zamurowanie przebić w ścianach
- obsadzenie ościeżnic stalowych i kratek wentylacyjnych
Roboty stolarskie
- montaż okuć stolarskich ,zasuwki ,wkładka Yale itp.
- montaż nawiewnika w stolarce okiennej szt1
- montaż progów aluminiowych przejściowych wewnętrznych
- demontaż szaf wnękowych .
- dopasowanie stolarki drzwiowej
Roboty malarskie emulsyjne i olejne
- malowanie nowych ościeżnic metalowych, naświetla drewnianego ,rur oraz
grzejników farba olejną
- przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie olejne i emulsyjne oraz
sufitów pod emulsyjne
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian po uprzednim zeskrobaniu
starej farby i zagruntowaniu.
Roboty towarzyszące:
- wywiezienie materiałów z rozbiórki
- mycie parapetów zewnętrznych z lastryka
- przygotowanie lokalu do odbioru komisyjnego
1.2. Branża sanitarna:
- demontaż rurociągów wodnych dn 15-20mm
- demontaż zaworu czerpalnego do PA dn 20x15mm
- demontaż zaworu odc. dn 15mm ( wodny) przy zdemontowanym PG
- demontaż baterii wannowej i umywalkowej
- demontaż rur kanalizacji z PCV dn 50 - dn 110mm
- demontaż nieczynnego podejścia odpływowego dn 50mm do PA
- demontaż urządzeń sanitarnych : wanna wraz z obudową , umywalka oraz WC
- demontaż kuchni gazowej 4 pł
- zakorkowanie podłączenia KG korkami żel dn 15mm
- montaż rurociągów PP i PP STABI PN20 zw dn 20mm i cw dn20mm
- dodatki za podejścia dopływowe do zaworów i baterii ( wężyki) dn 15mm u+wc
- dodatki za podejścia dopływowe do zaworów i baterii ( sztywne) dn 15mmw+pa+zl
- zawory kulowe do WC dn 15x15mm
- zawory do PA dn 20x15mm
- bateria zmywakowa ścienna
- bateria umywalkowa stojąca
- bateria wannowa ścienna z natryskiem ręcznym
- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej
- rurociągi kanalizacyjne z PCV dn 50 - dn 110mm
- dodatki za podejścia odpływowe do urządzeń dn 50mm W+U+PA+ZL
- dodatki za podejścia odpływowe do WC dn 110mm
- umywalka 550 z/o na wspornikach
- zlewozmywak 1 kom. b/o na wspornikach do ściany
- syfon zlewowy z PCV pojedynczy dn 50mm
- wanna stalowa emaliowana 1400 z/o z kompletem nóżek mocowanych do podłoża
- miska ustępowa uniwersalna z dolnopłukiem
- wykucie bruzd pionowych 1/4cx1/2c
- zamurowanie bruzd pionowych 1/4cx1/2c
- wywiezienie gruzu
- transport złomu samochodem skrzyniowym
1.3. Branża elektryczna:
Instalacja zasilająca lokal :
- WLZ- pozostaje istniejąca
- tablica licznikowa TL – pozostaje istniejąca,
- zabezpieczenie przedlicznikowe – pozostaje istniejące.
- tablica mieszkaniowa – pozostaje istniejąca, należy ją tylko przełożyć z uwagi na
wymianę przewodów
- Zabezpieczenia zalicznikowe - w tablicy należy dobudować jeden nowy wyłącznik różnicowo-prądowy RCD 25/0,03A, jeden nowy wyłącznik instalacyjny S-301 B-10 i cztery nowe wyłączniki instalacyjne S-301 B-16.
Instalacja elektryczna w lokalu:
- Należy wykonać nową instalację elektryczną, układając w bruzdach przewody YDYp 3x2,5 dla obwodów gniazd wtykowych i YDYp 2/3/4x 1,5 dla obwodu oświetleniowego. Należy wydzielić sześć obwodów, w tym pięć obwodów gniazd wtykowych (jeden obwód gniazd ogólnych, jeden obwód gniazdo w łazience, jeden obwód gniazdo w kuchni 2,0kW, jeden obwód gniazdo pralki w kuchni, jeden obwód pozostałych gniazd w kuchni) i jeden obwód oświetleniowy.
- Wykonać połączenia wyrównawcze przewodem DY 4mm2 układanym pod tynkiem zgodnie z wymogami.
Osprzęt instalacyjny:
- Istniejące pięć p/t gniazd wtykowych IP-20 należy wymienić na nowe p/t gniazda IP-20 z bolcem ochronnym. Dodatkowo należy zamontować osiem nowych gniazd p/t IP-20 z bolcem ochronnym i jedno gniazdo IP-44 w łazience
- Istniejące cztery wyłączniki jednobiegunowe i ściemniacz oświetlenia należy wymienić na trzy nowe wyłączniki jednobiegunowe i dwa nowe przełączniki świecznikowe. Przycisk dzwonka należy przełożyć z uwagi na wymianę przewodów.
- Zastosować osprzęt o podstawowym i jednolitym standardzie. Rozmieszczenie osprzętu pokazano na rzucie lokalu.
- Dzwonek elektryczny – zamontować nowy i zasilić z instalacji
oświetleniowej lokalu
Oprawa oświetleniowa w łazience – wymienić na nową oprawę
oświetleniową IP-44 montowaną na suficie
Domofon – wymienić na nowy i sprawdzić instalację domofonową.
Wykonanie robót poinstalacyjnych:
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rzutu i schematu
jednokreskowego),
- wykonanie tynku uzupełniającego po obsadzonych puszkach, przebiciach
wykutych bruzdach itp,
- usunięcie z lokalu i przekazanie do utylizacji zdemontowanych
elementów instalacji el.,
- wywiezienie gruzu na wyznaczone dla miasta miejsce przyjmowania
odpadów.
Zastosowany osprzęt i przewody muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.
Całość instalacji wykonać w systemie TN-S jako podtynkową zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z PN-IEC 60 364. Miejsca usytuowania osprzętu wyznaczyć zgodnie z zasadami ergonomii i wytycznymi PSEP-E-0001 PRENORMA.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 09.03.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.