Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (3)

Przedmiot:

Konkurs ofert na remont lokalu w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (3)

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21
tel. 022 549-37-00
sekretariat@zgnmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Racławickiej 36 m 80 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
Roboty rozbiórkowe
⦁ wykucie starych kratek wentylacyjnych, ościeżnic drewnianych i podokienników z lastryko
⦁ demontaż starych szaf, szafek, półek i pawlaczy
⦁ demontaż podług białych wraz z legarami i zasypkami
⦁ miejscowy demontaż posadzek z deszczułek
⦁ zerwanie starych wykładzin PCV
⦁ usunięcie starych powłok malarskich
Roboty murarskie
a) zamurowywanie ubytków i nieczynnych otworów wentylacyjnych
b) obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych z PCV, ościeżnic stalowych i podokienników drewnianych
Roboty tynkarskie
⦁ miejscowe uzupełnianie oraz naprawa tynku
Roboty posadzkowe
⦁ wykonanie izolacji akustycznej, przeciwwilgociowej
⦁ miejscowa naprawa, uzupełnienie oraz wykonanie posadzek cementowych pod okładziny podłogowe i równanie podłoży poprzez szpachlowanie
⦁ miejscowe uzupełnienie, naprawa i cyklinowanie posadzek z deszczułek
⦁ montaż nowych wykładziny PCV wraz z listwami przypodłogowymi
Roboty malarskie i okładzinowe
⦁ gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi
⦁ wykonanie lamperii olejnej
⦁ malowanie rur, grzejników oraz nowych i starych ościeżnic stalowych
⦁ malowanie drzwiczek szafek drewnianych i naświetli⦁
Roboty stolarskie
⦁ montaż skrzydła drzwi łazienkowych, kuchennych i pokojowych
⦁ wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych
⦁ regulacja okien PCV,montaż nawiewników okiennych higrosterowanych i wymiana raczek do zasuwnic
⦁ mycie stolarki okiennej
Wywóz gruzu
1.2. Branża sanitarna:
Częściowa wymiana instalacji lokalowej wody i kanalizacji, wymiana i umycie
przyborów i urządzeń sanitarnych oraz kuchni gazowej, sprawdzenie szczelności
instalacji wod-kan i gaz.
Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
1.3. Branża elektryczna:
⦁ podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski
⦁ przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów w cegle
⦁ montaż na gotowym podłożu puszek PCV
⦁ montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych ,schodowych , przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących
⦁ montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych
⦁ montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża
⦁ układanie przewodów pod tynkiem
⦁ układanie rur pod tynkiem
⦁ roboty demontażowe
⦁ wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 09.03.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.