Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja i naprawa dachu pawilonu i hali sportowej

Przedmiot:

Termomodernizacja i naprawa dachu pawilonu i hali sportowej

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Racibórz
47-400 Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
tel. 032 7550710
fax 032 7550709
e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

 

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397    

 

ogłasza postępowanie p.n.:

 

 

TERMOMODERNIZACJA I NAPRAWA DACHU PAWILONU  I  HALI SPORTOWEJ LKS STUDZIENNA.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i naprawa dachu pawilonu  i  hali sportowej LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a

 

    Zakres robót obejmuje:

 • docieplenie dachu styropapą o grubości 18 cm EPS 100-038, laminowanej jednostronnie papą i pokrycie dwoma warstwami papy termozgrzewalnej o gr. min.5 mm z gwarancją trwałości min.15 lat 437,00 m2,
 • wymiana i wykonanie obróbek blacharskich -71,58 m2,
 • montaż belki krawędziowej impregnowanej z krawędziaka 18x18 cm1,73 m3,
 • wymiana orynnowania dachu na rynnę z blachy tytan-cynk fi 18 cm.78.40 mb,
 • wymiana rur spustowych na rurę spustowa fi 15 cm z blachy tytan-cynk.33,50 mb,
 • przebudowa kominów wentylacyjnych na wykonane z cegły klinkierowej3,00 m3,
 • termomodernizacja dachu granulatem gr. 20 cm z wełny mineralnej -metoda nadmuchu i pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewalnej o gr. min 5 mmz gwarancją trwałości min.15 lat  183,90 m2.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów – dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

 

       Główny kod CPV:

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

 

       Dodatkowe kody CPV:

CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

 

 

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do

 niniejszej Instrukcji.

 

 

     3. Termin wykonania zamówienia: do 29.06.2018 r.

 

 

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

 

   cena     - 100 %

 

5.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

 

 1. Formularz ofertowy – ZałącznikNr 1.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kosztorys ofertowy.

 

6.   Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,

       47-400 Racibórz,   pok. 310.

 

         Termin składania ofert upływa dnia 09 marca 2018 r. o godzinie 11:30.

         Otwarcie ofert nastąpi dnia  09 marca 2018 r. o godzinie 12:30 w sali 125.

 

          Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

 • W sprawach proceduralnych – Tadeusz Prejs , tel. 32 755 07 10,
 • W sprawach przedmiotu zamówienia – Alojzy Brzonkalik, tel. 32 755 06 66,

         

8. Pozostałe informacje:

 • Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
 • Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.