Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dwukrotne wykonanie przeglądu instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych w budynku

Przedmiot:

Dwukrotne wykonanie przeglądu instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych w budynku

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
ul. Łosińska 1
41-260 Sławków
tel. 32 260-99-69
e-mail: koruba@mzbk.slawkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sławków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„dwukrotne wykonanie przeglądu instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie”.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest:

 

 1. Wykonanie dwa razy w roku (do 14 marca 2018 roku i do 14 września 2018 roku) przeglądu instalacji, polegającego na: 

 

- sprawdzeniu pracy wentylatorów nawiewnych;

- sprawdzeniu pracy siłowników przepustnic;

- sprawdzeniu działania przetworników ciśnienia;

- sprawdzeniu stanu technicznego rozdzielnic zasilająco-sterujących;

- sprawdzeniu pracy falowników;

- sprawdzeniu systemu okablowania obiektowego wraz z trasami kablowymi.

 

 

Budynek zlokalizowany w Sławkowie przy ul. Kościelna 11.

Powierzchnia użytkowa – 1 333,80 m2

Kubatura – 3400,00 m3

Ilość izb – 22

Powierzchnia zabudowy – 364,20 m2

Powierzchnia całkowita – 1 333,80 m2

Budynek murowany z cegły pełnej, częściowo podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Od frontu przeszklona dobudówka z klatką schodową, salą terapeutyczną, ogrodem zimowym i łącznikiem.

Drzwi wyjściowe ewakuacyjne z obiektu mają szerokość 120 cm i otwierają się na zewnątrz. Klasa odporności ogniowej E130.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

 1. Do dnia 14 marca 2018r.
 2. Do dnia 14 września 2018r.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców..

Wykonawca musi przedstawić:

- odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje  w zakresie wykonywania prac

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                        z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

- oferowana cena powinna zawierać ogólną kwotę netto i brutto – osobno za miesiąc marzec a osobno za miesiąc październik. Przy rozstrzyganiu konkursu pod uwagę będzie brana łączna kwota za oba przeglądy.

IV Składanie ofert.

W przypadku osobistego złożenia lub przesłania drogą pocztową,  ofertę cenową (cena netto i brutto) wraz                     z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

„Dwukrotne wykonanie przeglądu instalacji systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie”.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego   lub listownie na adres - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  ul. Łosińska 1   41-260 Sławków,  lub drogą e-mail: koruba@mzbk.slawkow.pl  do dnia 09.03.2018 r. do godz. 800.

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Możliwość wizji w budynku, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r o godzinie 815  w siedzibie MZBK.

 

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.                        

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.