Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaproszenie do składania ofert - zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla...

Przedmiot:

Zaproszenie do składania ofert - zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
tel. 0 41 273 02 20
fax 41 273 02 28
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamówienie do 30 000 EURO

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Majówka w Starachowicach.

 

CPV

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

 

 

  1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie,  montaż i uruchomienie
oświetlenia nad przejściami  oraz  znaków aktywnych D-6  (dwa przejścia).

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

 

 

3. Termin wykonania.

 

Termin realizacji zadania:

 do 31.08.2018 r.

 

  1. Przygotowanie oferty

 

4. 1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „   tj: załączniku nr 2

 

4.2.  Ofertę należy podpisać zgodnie   z zasadami   reprezentacji wskazanymi we właściwym
         rejestrze KRS, a  w przypadku przedsię­biorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji
         wskazanymi we właści­wym rejestrze ( np. w ewidencji działalności   gospodarczej)
         lub  innym dokumencie.

 

4.3. Jeżeli osoba/osoby  podpisująca ofertę działa na podstawie  pełnomocnictwa,
         to pełnomocnictwo  musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania
         podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
         Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone  w oryginale lub
         kopii poświadczonej  zgodność  z oryginałem  (kopia powinna być  poświadczona 
          notarialnie). 

 

4.4. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
         i informacji  o działalności  gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
         rejestru lub ewidencji ,

 

 

5.  Termin składania ofert 

 

   Oferty należy składać w terminie do dnia  12 marca  2018.

     w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 

                       Ul. Ostrowiecka 15

                       27-200 Starachowice

                                                                                      

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.