Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu i malowanie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wspólnoty...

Przedmiot:

Wykonanie remontu i malowanie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grunwaldzka 2A
18–300 Zambrów

Zarządzie Nieruchomościami Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów

Osoba do kontaktu:
Mirosław Gromkowski, tel. 86 271 36 54
Województwo: podlaskie
Miasto: Zambrów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Grunwaldzka 2A, ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonanie remontu i malowanie ścian zewnętrznych (elewacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 2A w Zambrowie.

Termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert – 12. 03. 2018r. godzina 10:00 w Zarządzie Nieruchomościami Sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 27A, 18 – 300 Zambrów, pokój 106.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Nieruchomościami w Zambrowie Spółka z o. o. Aleja Wojska Polskiego 27A, sala konferencyjna 12.03.2018 r. godzina 10:15

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał do wykonania zamówienia i dołączą następujące dokumenty:

1. Wykaz, co najmniej trzech, wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (referencje).

2. Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do ogłoszenia przedmiaru robót.

II. Na ofertę składają się:

  • formularz oferty ( zał.nr 1)

  • dokumenty wymienione w pkt.I niniejszego ogłoszenia.

III. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

nazwa adres Wykonawcy

Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie

Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów

Oferta na: wykonanie remontu i malowanie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzka 2A w Zambrowie.

Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 12.03.2018 znak spr.WMN/1/2018

Szczegółowe informacje można uzyskać: Zarząd Nieruchomościami Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 27A, 18 – 300 Zambrów pod numerem telefonu 086 271 36 54.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Mirosław Gromkowski.

Przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Nieruchomościami Sp. z o. o. http://zn.zambrow.bip-gov.info.pl

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.