Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach...

Przedmiot:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach komunalnych

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: "LOKUM" Sp. z o. o.
ul. Jagiellończyka 9
11-200 Bartoszyce
tel. fax. 89 762 52 36
bip@bip.lokum-bartoszyce.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert

 

„LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9  działająca                 w imieniu Gminy Miejskiej  w Bartoszycach     zaprasza do złożenia ofert   Na wykonanie  konserwacji i usuwaniu awarii  w budynkach     komunalnych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o.o. dotyczących:   

1 Konserwacji stałej i drobnych napraw budynków i lokali mieszkalnych, instalacji wewnętrznej, urządzeń technicznych, budowli i obiektów towarzyszących znajdujących się na terenach zarządzanych przez Zamawiającego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Termin wykonania robót  01.04.2018 r. do 31.03.2019r

Oferty należy złożyć w sekretariacie  „LOKUM” 11-200 Bartoszyce                 ul. Jagiellończyka 9 do dnia  09.03.2018r. do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2018r o godzinie 1015.

Zakresem robót obejmuje się:
Zadanie I - Roboty stolarskie

Zadanie II- Roboty ogólnobudowlane (murarsko-tynkarskie, , malarskie, dekarskie)

2. Wykaz budynków zarządzanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. objętych konserwacją stanowi załącznik nr.2  .
Wymagane załączniki do oferty:

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadających:

  • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla robót ogólnobudowlanych),

Kserokopie uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN.

3) wpis o prowadzonej działalności gospodarczej

 

Kryterium oceny ofert:

 

Oferowana cena roboczogodziny brutto    100 %

 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z umowy zawartej   w wyniku niniejszego postępowania dokonywane będzie fakturami miesięcznymi wystawianymi na   „Lokum” sp. z o.o.

Zamawiający zobowiązuje się do płatności przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na podane na fakturze konto Wykonawcy.

Zapłata nastąpi po uprzątnięciu wytworzonych w czasie realizacji zlecenia odpadów.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Lucyna Jędryczka    tel. 89 762 98 96

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.