Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa Sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
tel: (55) 644 03 00
fax: (55) 644 03 01
e-mail: gmina@gminabraniewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Braniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Ogłoszenie zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych.

1) nazwa i adres zamawiającego; Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, NIP 582-157-23-44;
2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1.    Budowa sieci wodociągowej Bobrowiec:

Planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z wodociągu gminnego w Bobrowiec dla mieszkańców koloni Bobrowiec, na cele socjalno - bytowe oraz gospodarcze. Inwestycja realizowana będzie w technologii PE zapewniającą szczelność rurociągów, łączonych za pomocą zgrzewania oraz kształtek do połączeń typu POLYRC. Materiał wodociągu – rury PE 63 - 1004mb. oraz PE 32 - 8mb. oraz zdrój czerpalny - 1 szt. Materiały użyte do realizacji tej inwestycji będą tylko posiadające odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny związany z budową i utrzymaniem urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Zagospodarowanie terenu na którym planowana jest inwestycja to teren rolniczy pole uprawne. W tracie wykonywania robót ziemnych, prowadzone będzie oszczędne korzystanie z terenu. Roboty na terenie wykorzystanym rolniczo będą prowadzone zgodnie z sugestiami właścicieli terenu. Warstwa urodzajna gleby, będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana, a następnie wykorzystana przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach, a następnie użyte do przywrócenia poprzedniego stanu. Całość robót wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami, w tym "Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Przy zachowaniu powyższych warunków realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru i skali nie pociągnie za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.

2.    Budowa sieci wodociągowej Szyleny Kolonia.

A)    Etap I Sieć wodociągowa Bemowizna - Szyleny Kolonia:
Planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z wodociągu gminnego w Bemowiźnie dla mieszkańców miejscowości Szyleny Kolonia, na cele socjalno - bytowe oraz gospodarcze. Inwestycja realizowana będzie w technologii PE zapewniającą szczelność rurociągów, łączonych za pomocą zgrzewania oraz kształtek do połączeń typu POLYRC. Materiał wodociągu - rury PE 90 - 1550 mb., PE 63 - 1519 mb oraz PE 32 - 218 mb. zdrój czerpalny - 3 szt. i hydrant podziemny DN 80 - 1 szt. Materiały użyte do realizacji tej inwestycji będą tylko posiadające odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny związany z budową i utrzymaniem urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Zagospodarowanie terenu na którym planowana jest inwestycja to teren rolniczy pole uprawne. W tracie wykonywania robót ziemnych, prowadzone będzie oszczędne korzystanie z terenu. Roboty na terenie wykorzystanym rolniczo będą prowadzone zgodnie z sugestiami właścicieli terenu. Warstwa urodzajna gleby, będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana, a następnie wykorzystana przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach, a następnie użyte do przywrócenia poprzedniego stanu. Całość robót wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami, w tym "Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Przy zachowaniu powyższych warunków realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru i skali nie pociągnie za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.

B)    Etap II Sieć wodociągowa Szyleny Kolonia:
Planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z wodociągu gminnego w Szylenach Kolonii dla mieszkańców miejscowości Szyleny Kolonia, na cele socjalno - bytowe oraz gospodarcze. Inwestycja realizowana będzie w technologii PE zapewniającą szczelność rurociągów, łączonych za pomocą zgrzewania oraz kształtek do połączeń typu POLYRC. Materiał wodociągu - rury PE 90 - 1112 mb., PE 63 - 572 mb oraz PE 32 - 211 mb. zdrój czerpalny - 2 szt. i hydrant podziemny DN 80 - 1 szt. Materiały użyte do realizacji tej inwestycji będą tylko posiadające odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny związany z budową i utrzymaniem urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Zagospodarowanie terenu na którym planowana jest inwestycja to teren rolniczy pole uprawne. W tracie wykonywania robót ziemnych, prowadzone będzie oszczędne korzystanie z terenu. Roboty na terenie wykorzystanym rolniczo będą prowadzone zgodnie z sugestiami właścicieli terenu. Warstwa urodzajna gleby, będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana, a następnie wykorzystana przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach, a następnie użyte do przywrócenia poprzedniego stanu. Całość robót wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami, w tym "Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Przy zachowaniu powyższych warunków realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru i skali nie pociągnie za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.

3.    Budowa sieci wodociągowej w Podgórzu:

Planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z wodociągu gminnego w Podgórzu dla mieszkańców miejscowości Podgórze, na cele socjalno - bytowe oraz gospodarcze. Inwestycja realizowana będzie w technologii PE zapewniającą szczelność rurociągów, łączonych za pomocą zgrzewania oraz kształtek do połączeń typu POLYRC. Materiał wodociągu - rury PE 90 - 1580 mb., PE 63 – 659 mb oraz PE 32 - 363 mb. zdrój czerpalny - 3 szt. i hydrant podziemny DN 80 -2 szt. Materiały użyte do realizacji tej inwestycji będą tylko posiadające odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny związany z budową i utrzymaniem urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Zagospodarowanie terenu na którym planowana jest inwestycja to teren rolniczy pole uprawne. W tracie wykonywania robót ziemnych, prowadzone będzie oszczędne korzystanie z terenu. Roboty na terenie wykorzystanym rolniczo będą prowadzone zgodnie z sugestiami właścicieli terenu. Warstwa urodzajna gleby, będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana, a następnie wykorzystana przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach, a następnie użyte do przywrócenia poprzedniego stanu. Całość robót wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami, w tym "Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Przy zachowaniu powyższych warunków realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru i skali nie pociągnie za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.

4.    Budowa sieci wodociągowej Zgoda-Rusy:

Planowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z wodociągu gminnego w Zgodzie dla mieszkańców miejscowości Rusy, na cele socjalno - bytowe oraz gospodarcze. Inwestycja realizowana będzie w technologii PE zapewniającą szczelność rurociągów, łączonych za pomocą zgrzewania oraz kształtek do połączeń typu POLYRC. Materiał wodociągu - rury PE 90 - 1405 mb., PE 63 - 106 mb oraz PE 32 - 505 mb. zdrój czerpalny - 1 szt. i hydrant podziemny DN 80 - 1 szt. Materiały użyte do realizacji tej inwestycji będą tylko posiadające odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny związany z budową i utrzymaniem urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Zagospodarowanie terenu na którym planowana jest inwestycja to teren rolniczy pole uprawne. W tracie wykonywania robót ziemnych, prowadzone będzie oszczędne korzystanie z terenu. Roboty na terenie wykorzystanym rolniczo będą prowadzone zgodnie z sugestiami właścicieli terenu. Warstwa urodzajna gleby, będzie zdejmowana oddzielnie i odkładana, a następnie wykorzystana przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach, a następnie użyte do przywrócenia poprzedniego stanu. Całość robót wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami, w tym "Warunkami technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Przy zachowaniu powyższych warunków realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru i skali nie pociągnie za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.
3) szacunkowa wartość zamówienia; 1106611,09 zł. tj. 256653,08 Euro.
4) nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia; Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o.o., Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo, NIP 582-15-49-505;
5) podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano oceny struktury osiągniętych przychodów za lata 2015, 2016 i 2017.
W związku z powyższym stosunek przychodów ze sprzedaży netto ogółem do wartości zadań powierzonych przez Gminę w kolejnych latach wynosi:
•    2015r. – 92,82%,
•    2016r. - 92,13%,
•    2017r. - 86,17%,

średnia stosunku przychodów z trzech lat wynosi 90,37%.

W skład usług powierzonych do wykonania wchodzi:
•    zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
•    utrzymanie czystości i porządku w gminie,
•    produkcja i dystrybucja ciepła c.o.,
•    bieżące utrzymanie i remonty dróg,
•    budowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
•    Inne zadania w zakresie prowadzenia gospodarki komunalnej w Gminie Braniewo

Zamawiający sprawuje nad Spółką PERiG kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. W kontrolowanej  osobie  prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina Braniewo posiada 100 % udziałów w spółce PERiG Sp. z o.o..
6) planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
Zadanie będzie realizowane w terminie od 26.03.2018r. do 30.09.2018 r.
7) informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.