Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków - wykonanie: 1. malowania zewnętrznych istniejących tynków...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków - wykonanie: 1. malowania zewnętrznych istniejących tynków farbą silikonową, 2. oczyszczenia i pomalowania istniejących krat stalowych zamontowanych na oknach na parterze budynku, 3. izolacji cieplnej...

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26200 , Końskie
telefon - 041 3723249, 3723720
faks - 413 722 955
www.umkonskie.pl
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie
Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2018.DS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonywanie robót nie może kolidować z pracą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołów Placówek Oświatowych (wykonanie robót zalecane w godz. II i III zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Zadanie 1 - Termomodernizacja MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane. Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie; dz. nr 6262/1 obręb nr 2 Końskie - miasto; Zakres robót termomodernizacji budynku MGOPS w Końskich obejmuje m.in. wykonanie: 1. malowania zewnętrznych istniejących tynków farbą silikonową, 2. oczyszczenia i pomalowania istniejących krat stalowych zamontowanych na oknach na parterze budynku, 3. izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej wtryskiwanej między ostatni strop a płyty korytkowe stropodachu, 4. renowacji istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej poprzez jego izolację hydrofobową żywicą poliuretanową (folią w płynie) poprzez dwukrotne malowanie, 5. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 6. podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej przed wejściem w ścianie szczytowej, 7. demontażu istniejących parapetów i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej, 8. wymiany drzwi wejściowych do budynku z profili PCV, antywłamaniowych klasy C, ocieplonych, 9. wymiany przy wejściu głównym w wiatrołapie uszczelek w drzwiach wejściowych z profili PCV oraz dokonaniu regulacji stolarki, 10. montażu daszków z poliwęglanu o kształcie półokrągłym lub eliptycznym z dwoma osłonami bocznymi (typowe rozwiązanie), 11. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 12. rozebrania przekrycia żelbetowego kanału oraz posadzki i warstwy posadzkowej w pomieszczeniach, gdzie przebiega kanał ciepłowniczy, 13. nowego przekrycia kanału z prefabrykowanych płyt nadkanałowych, wylewki samopoziomującej i nowych posadzek (w części pomieszczeń wykładzina PCV typu tarkett oraz posadza typu gres), 14. demontażu całej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 15. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 16. instalacji odgromowej i uziemiającej, 17. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia. Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane. Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowalne; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie; dz. nr 888 obręb nr 26 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Kazanowie obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową, 3. nowego pokrycia dachu papą asfaltową, 4. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 6. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 7. częściowej wymiany balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 8. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 9. montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła, 10. regulacji palników olejowych w kotłach, 11. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 12. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 13. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 14. instalacji odgromowej i uziemiającej, 15. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia. Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane. Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Gasińskiego 2; dz. nr 4655, obręb nr 21 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Modliszewicach obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową, 3. nowego pokrycia dachu papą asfaltową, 4. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 6. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 7. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 8. montażu ultradźwiękowego licznika ciepła, 9. regulacji palnika olejowego w kotle, 10. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 11. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 12. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 13. instalacji odgromowej i uziemiającej, 14. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia. Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane. Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie; Rogów, ul. Kozubskiego 18B, 26-200 Końskie; dz. nr 694 obręb nr 36 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Rogowie obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. demontażu istniejącego pokrycia dachowego wraz z ołaceniem i warstwami izolacyjnymi w części kompleksu szkolnego oraz wykonanie w tej części nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T34, 3. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 4. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w części kompleksu szkolnego, 5. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 6. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 7. montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła, 8. regulacji palników olejowych w kotłach, 9. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 10. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 11. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 12. instalacji odgromowej i uziemiającej, 13. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45262120-8
45421114-6
45261410-1
45261420-4
45421160-3
45410000-4
45442100-8
45262110-5
45310000-3
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą roboty dociepleniowe wraz z elewacją z tynku strukturalnego o wartości 400 000,00 zł brutto. • Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej: Kierownikiem budowy – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych, posiadający co najmniej: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Kierownikiem robot - specjalista w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Kierownikiem robót – specjalista w zakresie robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.), które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. d) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a. ustawy, przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w lit. a), b) i c). 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit a), b), c) – składa: A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, B) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. lit B) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w pkt 2 lit A) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do złożenia oświadczeń stosuje się terminy z pkt. 3. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 4 c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, pełnomocnictwa (jeśli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy: a) wystąpią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne b) wystąpi siła wyższa c) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lecz niezależne od Wykonawcy warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niemożliwych do uwzględnienia na etapie projektowania, d) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; e) nastąpi opóźnienie wydania decyzji, zezwolenia, uzgodnienia itp. do wydania których instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów f) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizowanego zamówienia g) wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych u dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych a w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie d) przewiduje się możliwość wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma zapłatę na podstawie protokołu konieczności wraz z kosztorysem przygotowanym przez Wykonawcę w oparciu o średnie ceny: materiałów, robocizny oraz sprzętu, określone w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę, a następnie po przeprowadzeniu negocjacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 2) Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 3) Przewiduje się możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z uwagi na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub zmiany te będą konieczne ze względów technologicznych pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4) Przewiduje się możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub kolizja z nieujawnionymi w dokumentacji przeszkodami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 6) Zmianie sposobu wykonania robót, inaczej niż określono w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego, każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie; dz. nr 6262/1 obręb nr 2 Końskie - miasto; Zakres robót termomodernizacji budynku MGOPS w Końskich obejmuje m.in. wykonanie: 1. malowania zewnętrznych istniejących tynków farbą silikonową, 2. oczyszczenia i pomalowania istniejących krat stalowych zamontowanych na oknach na parterze budynku, 3. izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej wtryskiwanej między ostatni strop a płyty korytkowe stropodachu, 4. renowacji istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej poprzez jego izolację hydrofobową żywicą poliuretanową (folią w płynie) poprzez dwukrotne malowanie, 5. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 6. podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej przed wejściem w ścianie szczytowej, 7. demontażu istniejących parapetów i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej, 8. wymiany drzwi wejściowych do budynku z profili PCV, antywłamaniowych klasy C, ocieplonych, 9. wymiany przy wejściu głównym w wiatrołapie uszczelek w drzwiach wejściowych z profili PCV oraz dokonaniu regulacji stolarki, 10. montażu daszków z poliwęglanu o kształcie półokrągłym lub eliptycznym z dwoma osłonami bocznymi (typowe rozwiązanie), 11. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 12. rozebrania przekrycia żelbetowego kanału oraz posadzki i warstwy posadzkowej w pomieszczeniach, gdzie przebiega kanał ciepłowniczy, 13. nowego przekrycia kanału z prefabrykowanych płyt nadkanałowych, wylewki samopoziomującej i nowych posadzek (w części pomieszczeń wykładzina PCV typu tarkett oraz posadza typu gres), 14. demontażu całej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 15. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 16. instalacji odgromowej i uziemiającej, 17. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45262120-8, 45421114-6, 45261410-1, 45261420-4, 45421160-3, 45442100-8, 45410000-4, 45262110-5, 45310000-3, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowalne; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie; dz. nr 888 obręb nr 26 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Kazanowie obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową, 3. nowego pokrycia dachu papą asfaltową, 4. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 6. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 7. częściowej wymiany balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 8. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 9. montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła, 10. regulacji palników olejowych w kotłach, 11. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 12. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 13. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 14. instalacji odgromowej i uziemiającej, 15. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45262120-8, 45421114-6, 45261410-1, 45261420-4, 45421160-3, 45442100-8, 45262110-5, 45310000-3, 45331100-7, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Gasińskiego 2; dz. nr 4655, obręb nr 21 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Modliszewicach obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową, 3. nowego pokrycia dachu papą asfaltową, 4. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 5. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 6. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 7. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 8. montażu ultradźwiękowego licznika ciepła, 9. regulacji palnika olejowego w kotle, 10. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 11. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 12. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 13. instalacji odgromowej i uziemiającej, 14. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45262120-8, 45421114-6, 45261410-1, 45261420-4, 45421160-3, 45410000-4, 45442100-8, 45262110-5, 45310000-3, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie; Rogów, ul. Kozubskiego 18B, 26-200 Końskie; dz. nr 694 obręb nr 36 Końskie - obszar wiejski; Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Rogowie obejmuje m.in. wykonanie: 1. docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej, 2. demontażu istniejącego pokrycia dachowego wraz z ołaceniem i warstwami izolacyjnymi w części kompleksu szkolnego oraz wykonanie w tej części nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T34, 3. opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku, 4. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w części kompleksu szkolnego, 5. wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 6. przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych), 7. montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła, 8. regulacji palników olejowych w kotłach, 9. izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 10. płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, 11. instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe), 12. instalacji odgromowej i uziemiającej, 13. wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED). Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45262120-8, 45421114-6, 45261410-1, 45261420-4, 45421160-3, 45410000-4, 45442100-8, 45262110-5, 45310000-3, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.