Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja zaplecza szatniowego przy stadionie - obejmuje roboty remontowo-budowlane oraz...

Przedmiot:

Modernizacja zaplecza szatniowego przy stadionie - obejmuje roboty remontowo-budowlane oraz roboty w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Gminy Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy
tel. 61 2938601
fax: 61 2910097
www.bip.pniewy.wlkp.pl
um@pniewy.wokiss.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pniewy
Wadium: Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach
Numer referencyjny: B.271.3.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Modernizacja zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Pniewach. Zakres prac obejmuje roboty remontowo-budowlane oraz w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i elektrycznej, zgodnie z przedmiarami robót oraz w zakresie określonym w dokumentacji inwentaryzacyjnej. Numery pomieszczeń w niniejszej specyfikacji odpowiadają numeracji w Dokumentacji inwentaryzacyjnej. Uzupełnienie opisu stanowią przedmiary branżowe. Zamawiający zaleca Oferentom wizję lokalną po uprzednim umówieniu terminu. Piwnica: 1)Pomieszczenie 01/1(13,2 m2 ) – adaptacja pomieszczenia sędziów na szatnię, obejmująca: remont ścian, remont tynków (odbicie starych tynków, wykonanie okładzin z płyt g-k na ścianach oraz gładzi gipsowych, , licowanie ścian oraz malowanie ścian), demontaż kasetonów sufitowych, licowanie sufitu, malowanie farbą jednorodną, montaż oświetlenia z modułami oświetlenia awaryjnego, remont posadzki (13,2 m2 ), montaż grzejnika płytowego z podejściami, wykonanie wentylacji mechanicznej – kanały wentylacyjne w zabudowie przyściennej płytami g-k 2)Pomieszczenie 01/2 (12,39 m2 )-adaptacja pomieszczenia biurowego na łaźnię, obejmującą remont ścian, remont tynków (odbicie starych tynków, wykonanie okładzin z płyt g-k na ścianach oraz gładzi gipsowych, , licowanie ścian oraz malowanie ścian), demontaż kasetonów sufitowych, licowanie sufitu, malowanie farbą jednorodną, montaż oświetlenia z modułami oświetlenia awaryjnego , remont posadzki (12,39 m2 ), montaż grzejnika płytowego z podejściami, wykonanie rurociągu kanalizacyjnego PCV, wykonanie natrysków podtynkowych, wykonanie wentylacji mechanicznej z zabudową płytą g-k kanałów wentylacyjnych – zgodnie z obmiarami; wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami 3)Pomieszczenie 01/3 (2,97 m2) – łazienka, modernizacja polegająca na wymianie na nowe: kabiny prysznicowej, muszli ustępowej i umywalki, remont posadzki (skucie istniejącej glazury i położenie nowej), skucie glazury ściennej i położenie nowej, montaż rur wentylacyjnych w zabudowie płytą g-k, montaż oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą, licowanie sufitu gładzią gipsową z malowaniem 4)Pomieszczenie 01/4 – korytarz 1 (6,78 m2 ) licowanie ścian i sufitu gładzią gipsową, malowanie farbą ścieralną jednorodną, wymiana stolarki drzwiowej: zewnętrznej-1szt, wymiana instalacji elektrycznej z modułem oświetlenia awaryjnego 5)Pomieszczenie 01/5 – korytarz 2 (5,92 m2) obłożenie płyt g-k wodoodpornej na ścianach, licowanie ścian i sufitu gładzią gipsową, malowanie farbą ścieralną jednorodną, wymiana rolety podnoszonej-1szt, oddzielającej węzeł cieplny od korytarza. Parter: 1)Pomieszczenie 1/ 1 i 1/ 2 szatnia 1 ( 33,73 m2 ) i WC(1,05 m2 ) modernizacja szatni obejmująca wykonanie instalacji CO , wymianę na nowe kaloryferów płytowych, wykonanie wentylacji mechanicznej z kanałami w zabudowie płytą g-k, podwyższenie ścianek działowych przy WC, umieszczenie rurociągów zasilających i odpływowych umywalki pod tynkiem, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową z modułami oświetlenia awaryjnego-2 kpl, licowanie ścian i sufitów gładzią gipsowa, malowanie ścian farbą jednorodną. 2)Pomieszczenie 1/ 3 natrysk 1 (7,70 m2 ) modernizacja polegająca na wymianie instalacji CO i wodociągowej, wymiana natrysków podtynkowych – 4punkty, skucie i położenie płytek podłogowych i ściennych, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową, licowanie ścian i sufitu, malowanie farbą akrylową jednorodną 3)Pomieszczenie 1/ 4-natrysk 2 (2,86 m2 ); modernizacja natrysku polegająca na skuciu płytek posadzki i ścian, licowaniu ścian gładzią gipsową, wykonanie wentylacji mechanicznej, zabudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k, położenie rurociągu kanalizacyjnego, montaż natrysków podtynkowych – 4 punkty, położenie glazury ściennej i posadzkowej typu gres, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej ze źródłami światła zaopatrzonymi w moduły oświetlenia awaryjnego 4)Pomieszczenie 1 / 5 szatnia 2 (14,00 m2 ) modernizacja pomieszczenia obejmująca: wykonanie wentylacji mechanicznej z kanałami w zabudowie płytą g-k, wykonanie instalacji CO, skucie i położenie płytek posadzkowych, licowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej z kompletem oświetlenia awaryjnego, malowanie ścian farbą emulsyjną – zgodnie z obmiarami branżowymi 5)Pomieszczenie 1/ 6 natrysk 2 (5,72 m2 ) modernizacja polega na wyburzeniu ścianki działowej (kolor czerwony na dokumentacji inwentaryzacyjnej), w celu zwiększenia powierzchni szatniowej pomieszczenia 1/ 7, skucie glazury ściennej i podłogowej, położenie płytek ściennych i podłogowych, likwidacja istniejących punktów prysznicowych, licowanie ścian i sufitu, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu 6)Pomieszczenie 1/ 7 i 1/ 9 szatnia męska z WC (10,23 m2 ), modernizacja pomieszczenia obejmująca: wykonanie wentylacji mechanicznej z kanałami w zabudowie płytą g-k, wykonanie instalacji CO, skucie i położenie płytek posadzkowych, licowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej z kompletem oświetlenia awaryjnego, malowanie ścian farbą emulsyjną – zgodnie z obmiarami branżowymi 7)Pomieszczenie 1/ 8 sauna (6,30 m2 ),modernizacja polega na adaptacji obecnej sauny na natryski i obejmuje: demontaż sauny, wykucie otworu drzwiowego z obrobieniem, zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie instalacji wentylacyjnej z kanałami wentylacyjnymi w zabudowie płytą g-k, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie natrysków podtynkowych – 4 punkty, położenie glazury ściennej i posadzkowej, licowanie ścian gładzią gipsową, malowanie farbą emulsyjną ścian – zgodnie z obmiarami branżowymi. 8)Pomieszczenie 1/ 10 i 1/ 11 Korytarz (29,58 m2),modernizacja polega na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej na nową z kompletem modułów oświetlenia awaryjnego, licowanie ścian, malowanie farbą jednorodną 9)Pomieszczenie 1/ 12 -pomieszczenie porządkowe (1,40 m2 ), modernizacja pomieszczenia polega na adaptacji pomieszczenie na natrysk – 1punkt – instalacja podtynkowa; nadmurowanie ściany działowej – 1,62 m2 wykonanie wentylacji mechanicznej z kanałami w zabudowie z płyt g-k, skucie glazury ściennej i podłogowej, położenie nowych płytek ściennych i posadzkowych z cokolikiem, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian farbą emulsyjną jednorodną, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą 10)Pomieszczenie 1/ 13 -pomieszczenie WC (1,44 m2 ), modernizacja pomieszczenia polega na wykonaniu wentylacji mechanicznej z kanałami w zabudowie z płyt g-k, skucie glazury ściennej i podłogowej, położenie nowych płytek ściennych i posadzkowych z cokolikiem, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian farbą emulsyjną jednorodną, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą 11)Pomieszczenie 1/ 14 korytarz (5,86 m2 ) modernizacja obejmuje zerwanie boazerii ściennej, glazury posadzkowej, wymianę stolarki drzwiowej z ościeżnicą, wymianę instalacji elektrycznej na nową z modułem oświetlenia awaryjnego, położenie glazury podłogowej z cokolikami, licowanie ścian i sufitu gładzią gipsową, malowanie ścian farbą emulsyjną jednorodną 12)Pomieszczenie 1/ 15 Pomieszczenie biurowe 1 (10,42 m2 ) – modernizacja polega na adaptacji obecnego pomieszczenia na Pokój sędziów i obejmuje: zerwanie wykładziny dywanowej, wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą, wymiana instalacji elektrycznej, położenie płytek posadzkowych, z listwami przyściennymi, montaż płyty g-k na suficie, malowanie ścian i sufitu farbą akrylową jednorodną 13)Zakres obejmuje również inne czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne, w tym:, czynności pomiarowe, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie, koszty związane z odbiorem wykonanych robót (protokół kominiarski, świadectwo charakterystyki energetycznej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z montażem wyposażenia i oznakowania wynikającego z instrukcji) i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215500-2
45262690-4
45310000-3
45330000-9
45331211-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 zamówień dotyczących wykonania robót budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 150.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że ich doświadczenie podlegać będzie zsumowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art.24 ust.5 pkt 1,8 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wraz z tłumaczeniem na język polski.  Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższych dokumentów wykonawca dostarcza: - dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub numer postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego b)poręczeniach bankowych; c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie OBEJMOWAŁY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE PRZYPADKI POWODUJĄCE UTRATĘ WADIUM. 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach: a) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania, b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, e) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, f) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, g) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy; przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy, h) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, i) zmiany kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub zwolnienia, j) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji; powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, k) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji, l) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wkluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, m) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa pod lit. l – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy. 2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.