Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Przedmiot:

Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szemud
ul. Kartuska 13
84217 , Szemud
telefon - 586 764 428
faks - 586 764 428
http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/
zp@szemud.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Szemud
Wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części: a) część 1 – 7.000,00 zł b) część 2 – 30.000,00 zł c) część 3 – 50.000,00 zł d) część 4 – 55.000
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano ) - Kontrakt 3 ( w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0169/16 )
Numer referencyjny: ZP/3/22/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmujący pięć osobnych części wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. Część 1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach i Bojanie (Kontrakt 3.1) a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach, ul. Słoneczna; [dz. 112/2, 113/36, 113/23 obręb Dobrzewino] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Lesoki; [ dz. 364, 404, 366/12 obręb Bojano ] c) Zakres prac dla Kontraktu 3.1 : - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=765 m - odgałęzienia kan. sanit. 26 kpl - odtworzenie naw. drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego 2.200 m2 Część 2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczemki, Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo (Kontrakt 3.2) a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach, ul. Niebieska, ul. Zielona, ul. Chabrowa, ul. Turkusowa, ul. Błękitna; [ dz. 365/60, 365/105, 365/106, 365/108, 365/130, 365/143, 365/171 obręb Dobrzewino ] b) Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z odc. sieci wodociągowej w Dobrzewinie, (ul. Królewska) ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska; [ dz. 206/7, 112/2, 287/30÷32, 287/25, 287/54, 286/29÷30, 286/9÷11, 206/49, 206/47, 286/24, 264/8, 263, 280 obręb Dobrzewino ] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Rycerska, ul. Dworska; [ dz. 377/2, 390/9, 390/11, 390/12, 393/16 obręb Bojano ] d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Radosna, ul. Platynowa; [ dz. 302/3, 302/5÷7, 302/14÷15 , 302/25 obręb Bojano ] e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Studzienna ; [ dz. 7/15 , 7/31 obręb Bojano ] f) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, ul. Dębowa , ul. Bitwy nad Ślęzą ; [ dz. 479/33, 319/21, 319/12, 347/1, 277/21, 288/7, 343/4 obręb Koleczkowo ] g) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.2 : - sieć kanalizacji sanit. DN200 L= 3770 m - odgałęzienia kan. sanit. 161 kpl - sieć wodoc. PE90 o dług. 200 m - odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa kamienno – żwirowego 10600 m² Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3). a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie, ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna; [ dz. 170/27, 170/25, 165, 166, 167, 160/1÷2, 409/5, 111/25, 111/12, 111/18, 111/4, 171/31, 171/26, 171/38, 171/20, 171/23÷24, 171/14, 171/3, 126/1, 180/24, 180/21, 180/52, 180/30, 159/2, 179/13÷14, 191/9, 192/25÷26, 192/30, 192/32, 191/13, 191/15, 193/4, 195, 205/38÷39, 174, 155, 179/19, 172/1÷2, 189/1÷2, 178/19÷20, 188/71÷72, 188/20, 178/22, 178/25, 178/28, 188/17 obręb Dobrzewino] b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Miedziana, ul. Złota, ul. Tytanowa; [ dz. 190, 185/1, 185/2, 146/5, 180/15, 146/13÷14, 180/16÷19 obręb Bojano] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Akacjowa; [dz. 370/1, 370/16 obręb Bojano] d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.3: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 5850 m; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 890 m; - sieć wodociągowa PE 90 ÷ 110 mm L = 720 m; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 197 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 20 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 13400 m² Część 4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( wraz z siecią wodociągową ) w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.4). a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Strażacka, ul. Rubinowa, ul. Bukowa; [dz. 204, 202/3, 202/6, 205/6, 406/5÷6, 208/16, 205/46, 205/16, 205/57÷58, 213, 215/19, 215/15, 208/7, 215/22÷23, 215/33, 217/1, 216/2, 112/2, 256, 255/1, 254/1, 253, 251, 252/7 obręb Dobrzewino] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Stolarska; [192/20÷22, 192/3, 192/5, 180/28, 180/56 (180/54) obręb Dobrzewino] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie, ul. Nad Rozlewiskiem – ul. Poległych Żołnierzy , ul. Majora Bojana; [dz. 153/18, 153/19, 153/29, 538/19, 147, 190, 193/9, 193/10, 194/10, 194/11, 191/1, 267, 269/2, 268/2, 546/6 obręb Bojano] d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Bojanie, ul. Majora Bojana, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa, ul. Jeżynowa; [dz. 418, 209/4, 263/10, 263/35, 212, 210, 213/1, 213/13, 215, 169/4, 170, 169/2, 171/11, 216/8, 216/22, 511/13, 511/14, 511/25 obręb Bojano] e) Budowa sieci wod.-kan. w Bojanie, ul. Kwiatowa, ul. Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przytulna, ul. Promienna; [dz. 37/66, 37/9, 37/61, 37/64, 36/11, 36/6, 36/15÷16, 34/17÷19, 475/4, 46/8, 33/8, 33/12, 47/9÷14, 51/39÷40, 51/37, 51/6, 33/4, 52/4÷5, 52/1÷2, 52/16÷17, 512/8, 512/5, 41/2, 43/22÷23, 43/14, 53/19 obręb Bojano] f) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.4: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=6015 m - sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 189 szt. - sieć wodociągowa PE 90 dług. 1230 m - odgałęzienia wodoc. - 33 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 12100 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt bet. 1500 m² Część 5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojano, Koleczkowo i Karczemki (Kontrakt 3.5). a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa, ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnierzy, ul. Św. Józefa, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa; [dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15, 348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4, 216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o. Bojano] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach , ul. Łąkowa , ul. Ogrodowa; [dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie; ul. Kamieńska, ul. Braci Liedtków, ul. Leśna Polana, ul. Wysoka, ul. Marchowska; [dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14, 146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25, 208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6, 327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo] d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.5: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L = 6200 m; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m; - sieć wodociągowa PE 90 mm L = 700 m; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 207 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 27 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 16600 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 900 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m² 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
71200000-0
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług oraz robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz robót budowlanych związanych z Projektowaniem i budową kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano) w zakresie oraz na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - przedłożenie dokumentu ubezpieczenia OC, a w przypadku jego braku inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej dla części 1 - 470.000,00 PLN dla części 2 – 1.900.000,00 PLN dla części 3 – 3.200.000,00 PLN dla części 4 – 3.500.000,00 PLN dla części 5 – 3.400.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP)- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) dysponowanie przez wykonawcę - Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego (zał. nr 4 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5) wraz z zobowiązaniem (zał. nr 5 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5) – jeśli dotyczy. Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., Poz. 1278) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów. b)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 4 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5) c)przedstawienie wykazu robót budowlanych wykonanych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie tj. wykonał (dla części 2 - min 1 zamówienie, związane z zaprojektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej o długości min. 3800 m; dla części 3 - min 1 zamówienie, związane z zaprojektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej o długości min. 7000 m; dla części 4 - min 1 zamówienie, związane z zaprojektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej o długości min. 6200 m; dla części 5 - min 1 zamówienie, związane z zaprojektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej o długości min. 6600 m): (zał. nr 6 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5) d)złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi (zał. nr 7 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5). Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy a)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) przedłożenie dokumentu ubezpieczenia OC, a w przypadku jego braku inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej dla części 1- 470.000,00 PLN dla części 2 – 1.900.000,00 PLN dla części 3 – 3.200.000,00 PLN dla części 4 – 3.500.000,00 PLN dla części 5 – 3.400.000,00 PLN(w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP). b) wykaz robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – (zał. nr 6 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 2 - 5). Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ d)dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. e)oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi siłami). f)pisemne zobowiązanie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wzór zobowiązania stanowi (zał. nr 5 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 1 - 5) – jeśli dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części: a) część 1 – 7.000,00 zł b) część 2 – 30.000,00 zł c) część 3 – 50.000,00 zł d) część 4 – 55.000,00 zł e) część 5 – 52.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy 1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2. 2. Zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć: a) terminu wykonania zamówienia, b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, c) wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę d) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , e) udziału kierownika budowy/robót, f) udziału koordynatora określonego w §15 ust 1. g) zmianę nr rachunku bankowego Wykonawcy/Podwykonawcy . h) zmiana Podwykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy . 3. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku : a) przerwy realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, c) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mającej wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto ; b) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty - zgodnie z postanowieniami art. 144 ust.1 pkt 1 do 1e ustawy 'Prawo zamówień publicznych ' - przy czym każdorazowo wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu c) zmiany wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust. 2 pkt c) i d), może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie może nastąpić w przypadku wprowadzenia robót zamiennych w zakresie ± 2 % wartości zamówienia przy czym wprowadzenie robót zamiennych może nastąpić z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty lub jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika robót, akceptowanego przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 6. Zmiana kierownika budowy/robót może nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, b) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, c) wykreślenia osoby z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 7. Zmiana koordynatora może nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, b) utraty uprawnień przez wskazane przez Zamawiającego osoby, c) wykreślenia z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 8. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 5 Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazane w ofercie Wykonawcy. 9. Zmiana nr rachunku bankowego może nastąpić w przypadku: a) zmiany banku prowadzącego rachunek, 10. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 - 8: a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy, b) w formie pisemnego aneksu podpisanego i zaakceptowanego przez obie strony do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. c) Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osób określonych w ust. 7, na inne, spełniające warunki określone w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 11. Zmiany nieistotnych postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/zaniechanych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – ustalona zostanie według następujących zasad (podstawą kalkulacji będą): - ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez aktualny kwartalnik SEKOCENBUD lub ORGBUD na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu, - nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (np. KNNR-ów,), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach i Bojanie (Kontrakt 3.1)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach, ul. Słoneczna; [dz. 112/2, 113/36, 113/23 obręb Dobrzewino] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Lesoki; [ dz. 364, 404, 366/12 obręb Bojano ] c) Zakres prac dla Kontraktu 3.1 : - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=765 m - odgałęzienia kan. sanit. 26 kpl - odtworzenie naw. drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego 2.200 m2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71200000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczemki, Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo (Kontrakt 3.2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karczemkach, ul. Niebieska, ul. Zielona, ul. Chabrowa, ul. Turkusowa, ul. Błękitna; [ dz. 365/60, 365/105, 365/106, 365/108, 365/130, 365/143, 365/171 obręb Dobrzewino ] b) Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z odc. sieci wodociągowej w Dobrzewinie, (ul. Królewska) ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska; [ dz. 206/7, 112/2, 287/30÷32, 287/25, 287/54, 286/29÷30, 286/9÷11, 206/49, 206/47, 286/24, 264/8, 263, 280 obręb Dobrzewino ] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Rycerska, ul. Dworska; [ dz. 377/2, 390/9, 390/11, 390/12, 393/16 obręb Bojano ] d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Radosna, ul. Platynowa; [ dz. 302/3, 302/5÷7, 302/14÷15 , 302/25 obręb Bojano ] e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Studzienna ; [ dz. 7/15 , 7/31 obręb Bojano ] f) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, ul. Dębowa , ul. Bitwy nad Ślęzą ; [ dz. 479/33, 319/21, 319/12, 347/1, 277/21, 288/7, 343/4 obręb Koleczkowo ] g) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.2 : - sieć kanalizacji sanit. DN200 L= 3770 m - odgałęzienia kan. sanit. 161 kpl - sieć wodoc. PE90 o dług. 200 m - odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa kamienno – żwirowego 10600 m² 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71200000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.3)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie, ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna; [ dz. 170/27, 170/25, 165, 166, 167, 160/1÷2, 409/5, 111/25, 111/12, 111/18, 111/4, 171/31, 171/26, 171/38, 171/20, 171/23÷24, 171/14, 171/3, 126/1, 180/24, 180/21, 180/52, 180/30, 159/2, 179/13÷14, 191/9, 192/25÷26, 192/30, 192/32, 191/13, 191/15, 193/4, 195, 205/38÷39, 174, 155, 179/19, 172/1÷2, 189/1÷2, 178/19÷20, 188/71÷72, 188/20, 178/22, 178/25, 178/28, 188/17 obręb Dobrzewino] b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Miedziana, ul. Złota, ul. Tytanowa; [ dz. 190, 185/1, 185/2, 146/5, 180/15, 146/13÷14, 180/16÷19 obręb Bojano] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie, ul. Akacjowa; [dz. 370/1, 370/16 obręb Bojano] d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.3: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 5850 m; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 890 m; - sieć wodociągowa PE 90 ÷ 110 mm L = 720 m; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 197 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 20 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 13400 m² 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71200000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część 4. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siecią wodociągową) w m. Dobrzewino i Bojano (Kontrakt 3.4)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Strażacka, ul. Rubinowa, ul. Bukowa; [dz. 204, 202/3, 202/6, 205/6, 406/5÷6, 208/16, 205/46, 205/16, 205/57÷58, 213, 215/19, 215/15, 208/7, 215/22÷23, 215/33, 217/1, 216/2, 112/2, 256, 255/1, 254/1, 253, 251, 252/7 obręb Dobrzewino] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Stolarska; [192/20÷22, 192/3, 192/5, 180/28, 180/56 (180/54) obręb Dobrzewino] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie, ul. Nad Rozlewiskiem – ul. Poległych Żołnierzy , ul. Majora Bojana; [dz. 153/18, 153/19, 153/29, 538/19, 147, 190, 193/9, 193/10, 194/10, 194/11, 191/1, 267, 269/2, 268/2, 546/6 obręb Bojano] d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Bojanie, ul. Majora Bojana, ul. Sosnowe Wzgórza, ul. Borowikowa, ul. Jeżynowa; [dz. 418, 209/4, 263/10, 263/35, 212, 210, 213/1, 213/13, 215, 169/4, 170, 169/2, 171/11, 216/8, 216/22, 511/13, 511/14, 511/25 obręb Bojano] e) Budowa sieci wod.-kan. w Bojanie, ul. Kwiatowa, ul. Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przytulna, ul. Promienna; [dz. 37/66, 37/9, 37/61, 37/64, 36/11, 36/6, 36/15÷16, 34/17÷19, 475/4, 46/8, 33/8, 33/12, 47/9÷14, 51/39÷40, 51/37, 51/6, 33/4, 52/4÷5, 52/1÷2, 52/16÷17, 512/8, 512/5, 41/2, 43/22÷23, 43/14, 53/19 obręb Bojano] f) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.4: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=6015 m - sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 189 szt. - sieć wodociągowa PE 90 dług. 1230 m - odgałęzienia wodoc. - 33 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 12100 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt bet. 1500 m² 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71200000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część 5. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojano, Koleczkowo i Karczemki (Kontrakt 3.5)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w odniesieniu do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, z zapewnieniem właściwych cech technicznych i jakościowych. a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa, ul. Jagodowa, ul. Poległych Żołnierzy, ul. Św. Józefa, ul. Św. Mikołaja, ul. Jana Chrzciciela, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Wrzosowa, ul. Cyprysowa; [dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15, 348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4, 216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o. Bojano] b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach , ul. Łąkowa , ul. Ogrodowa; [dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino] c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie; ul. Kamieńska, ul. Braci Liedtków, ul. Leśna Polana, ul. Wysoka, ul. Marchowska; [dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14, 146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25, 208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6, 327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo] d) Łączny zakres prac dla Kontraktu 3.5: - sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L = 6200 m; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m; - sieć wodociągowa PE 90 mm L = 700 m; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 207 kpl - odgałęzienia wodociągowe ok. 27 szt - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 16600 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 900 m² - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m² 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 71200000-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.