Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur instalacyjnych i przewodowych przez okres 12 miesięcy

Przedmiot:

Dostawa rur instalacyjnych i przewodowych przez okres 12 miesięcy

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
Email: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl
Telefon: 327358283
Telefon komórkowy: 516110473
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa rur instalacyjnych i przewodowych przez okres 12 miesięcy.
Numer zapytania 2018/TC/TC/00811/L/E

 

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna dostawa stalowych rur przewodowych i instalacyjnych” według załączonej specyfikacji.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet.

Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest przez platformę Marketplanet.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.
6. Oferent powinien załączyć do oferty m.in. skan następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 SWZ,
b. Formularz cenowy – załącznik nr 1a SWZ.
c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu - załączniki nr 2 SWZ,
d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 SWZ,
e. Oświadczenie o konkurencyjności – załącznik nr 4 SWZ,
f. Oświadczenie w formie wykazu zamówień wraz z referencjami – załącznik nr 5 SWZ,
g. Aktualny KRS lub wypis z CEIDG, Pełnomocnictwa.
7. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej o wyjaśnienie zgodnie z SWZ. Pytania należy kierować na adres e-mail określony w SWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.
10. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie spraw technicznych i wizji lokalnej –
Pani Marta Zalewska, tel.: 608 698 741, e-mail: marta.zalewska@tauron-cieplo.pl;
- w zakresie organizacji postępowania –
Pan Leszek Konopelski - tel. 516110473, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Uwaga: prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wymaganych przez specyfikację formularzy (w tym stosowne wykreślenia).
Kategoria zakupowa 11.2. Rury stalowe przewodowe i instalacyjne
Miejsce realizacji zamówienia Magazyny TAURON Ciepło
Termin wykonania zamówienia Określony jest w umowie.
   
Data wszczęcia postępowania 30-03-2018 10:20
Termin składania ofert 16-04-2018 10:00
   
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium  
   
Waluta zamówienia PLN

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.