Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach...

Przedmiot:

Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego - roboty w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (2)

Data zamieszczenia: 2018-04-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
tel. 022 549-37-21, 022 549-37-00
fax: 549-37-77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Czerskiej 7/9 m 54 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
• wymiana stolarki drzwiowej
• demontaż parkietu, desek podłogowych i legarów
• wykonanie izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej
• wykonanie szlichty cementowej
• montaż wykładziny PCV
• przesunięcie ścianki działowej
• usunięcie kołków i haków, naprawa uszkodzeń i rys
• reperacje i uzupełnienia tynków, wymiana kratek wentylacyjnych
• zeskrobanie farby, malowanie tynków emulsyjne i olejne wraz z
przygotowaniem podłoża i gruntowaniem
• wywiezienie zdemontowanych elementów i gruzu, roboty porządkowe
1.2. Branża sanitarna:
• Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno.
• Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm.
• Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15 mm.
• Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny (bez ceny sznura konopnego).
• Demontaż baterii zmywakowej bez korkowania wylotów.
• Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową.
• Demontaż i ponowny montaż brodzika - materiały z odzysku.
• Umycie brodzika przy użyciu środków czyszczących.
• Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową.
• Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm.
• Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm.
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm wraz z zamontowaniem trójnika z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (bez kosztów środka transportowego).
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (bez kosztów środka transportowego).
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (bez kosztów środka transportowego).
• Demontaż demolacyjny rurociągu z PP-R o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych.
• Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-PN 20 - Z.W.) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (bez kosztów środka transportowego).
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-PN 20 "STABI" - C.W.) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (bez kosztów środka transportowego).
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, . o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm na płytce montażowej (bez kosztów środka transportowego).
• Zawory kulowe do baterii stojących o śr. nom. 15 mm.
• Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejskie.
• Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł (bez kosztów wody i wyciągu jednomasztowego).
• Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. (bez kosztów wody i wyciągu jednomasztowego).
• Szafki kuchenne zlewozmywakowe Bez kosztów środka transportowego i wyciągu jednomasztowego).
• Zlewozmywaki z blachy na szafce - jednokomorowy z ociekaczem (komra z prawej strony) - bez kosztów środka transportowego.
• Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (bez kosztów środka transportowego).
• Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym (bez kosztów samochodu dostawczego).
• Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm (bez kosztów środka transportowego).
• Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'dolnopłuk' wraz z wymianą przyłącza elastycznego w oplocie stalowym.
• Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie.
• Montaż parawanu prysznicowego.
1.3. Branża elektryczna:
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w systemie TN-S zgodnie z normą PN-ICE 60364 jako podtynkową trójprzewodową z wydzielonymi obwodami gniazd i oświetlenia i doposażenie lokalu w wymaganą ilość obwodów wydzielonych i minimalną liczbę gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych z innym rozmieszeniem punktów osprzętowych w lokalu /demontaż starych i montaż nowych w inny miejscu / - zgodnie z wytyczne PSEP-E-0001.
a) Zakres prac
• demontaż starej pt. instalacji elektrycznej w lokalu,
• demontaż osprzętu,
• wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w TP/kl. schodowa
• wymiana zasilania
• wymiana TM
• montaż nowych aparatów i zabezpieczeń zalicznikowych w TM (wg. Sch. Ideowego)
• wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych,
• montaż haczyków sufitowych oraz złaczy 3,4 torowych
• montaż osprzętu (wyłączników, gniazd, opraw),
• montaż wewnętrznej instalacji wyrównawczych w lokalu
• wykonanie prac poinstalacyjnych,
• pomiary,
• schemat 1 kreskowy instalacji oraz rysunek rozmieszczenia osprzętu
b) Materiały i technologia : instalacja w wykonaniu podtynkowym
• przewód zasilający 3xDY 4 mm2/YDYp 3 x 4 mm2
• obwody oświetleniowe przewód 2/3/4*1,5 YDYp
• obwody gniazd przewód YDYp 3*2,5 mm2
• obwody gniazd wydzielonych przewód YDYp 3*2,5 i YDYp 5*2,5 mm2
• tablica bezpiecznikowa –modułowa nt
• montaż wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo –prądowego/ o czułości 30mA
• zabezpieczenia zalicznikowe modułowe/ Typ S-301 kl B
• uziemienie wyrównawcze przewód DY 4 mm2
• montaż na gotowym podłożu p. t. - łączników jednobiegunowych , świecznikowych , przycisków
• prace poinstalacyjne – zaprawa cementowo –wapienna

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 16.04.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.