Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej szkoły

Przedmiot:

Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej szkoły

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
powiat: będziński
tel./fax: 32 294 49 21, 32 294 49 01
urzad@psary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Psary
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji dżwigarów stalowych sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej położonej przy ul. 1-go maja 17 działka nr ewid. 1583/3. Prace polegać będą na wykonaniu następujących robót:
a) zabezpieczenie wykładziny sali gimnastycznej płytami OSB,
b) ustawienie rusztowań kolumnowych przesuwnych,
c) zdjęcie i po wykonanu robót ponowny montaż istniejących opraw świetlówkowych wraz z kolidującym okablowaniem,
d) wzmocnienie konstrukcji 8 dźwigarów poprzez dospawanie płaskowników i kontowników zgodnie z projektem,
e) przeczyszczenie i przemalowanie konstrukcji stalowej farbami ogniochronnymi o odporności ogniowej R15,
f) przemalowanie sufitu sali gimnastycznej farbą emulsyjną,

Kody CPV:
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

CPV: 45223100-7

Dokument nr: RIRIII.7013.84.2018

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary lub złożyć osobiście do dnia 10.05.2018 r. do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 05.06.2018 r.

Wymagania:
1) Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:
a) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,
b) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych,
c) ponoszenia kosztów zużycia mediów rozliczanych na podstawie założonych podliczników,
d) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
e) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
f) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
g) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
h) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
i) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
j) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
k) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego,
l) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Pozostałe warunki zlecenia:
a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 36 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisaniu bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - Zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) w trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem,
c) ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
d) przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu,
e) wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
f) Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy,
g) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w budynku sali gimnastycznej

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
Zbigniew Guzik, tel. 32 29 44 941, e-mail: zbigniewguzik@psary.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.