Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu

Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach,
Olsztyńska 16A,
11-731 Sorkwity
powiat: mrągowski
tel: 89 742-81-53, tel. (89) 742 85 43,
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sorkwity
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu na działce nr 70/10 przy Szkole Podstawowej w Sorkwitach, ul. Szkolna 17 B, 11-731 Sorkwity.

Szczegółowy opis i zakres robót określają załączniki do zaproszenia. Zastrzega się, że przedmiar robót załączony do niniejszego zaproszenia ma charakter poglądowy.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się na miejscu z planowanym zakresem robót w celu dokonania właściwej kalkulacji ceny, która uwzględni wszelkie niezbędne do wykonania roboty.
Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 48 miesięcy gwarancji jakości, licząc ten okres od daty końcowego odbioru robót lub od daty usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone.

Dokument nr: ZOS.343.1.2.2017

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert : 10 maja 2018 r. godz. 13.15

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie do dnia 11 maja 2018 r.

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać w biurze Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16 A,
11-731 Sorkwity, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem
" Utwardzenie nawierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Sorkwitach"

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2018 r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia : do 29 maja 2018 r.

Wymagania:
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Do oferty należy dołączyć :
a) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia.
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert :
- cena - 100 %
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu do zgłaszania ofert.

9. Warunki płatności: Płatność nastąpi po bezusterkowym, protokólarnym odbiorze zamówienia, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Kontakt:
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Zofia Leske tel. 89 742 85 43 w godz. 8.00 - 14.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.