Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja kamiennego krzyża

Przedmiot:

Renowacja kamiennego krzyża

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STRYSZÓW
Stryszów 149
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
33 8797412 Fax. 33 8797423
gmina@stryszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na Renowację kamiennego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce
obok kościoła pw. Św. Jana Kantego w Stryszowie
Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane -
Renowację kamiennego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok
kościoła pw. Św. Jana Kantego w Stryszowie.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Renowacja kamiennego krzyża z 1828 roku wraz
z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła pw. Św. Jana Kantego w Stryszowie.
2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Program Prac Konserwatorskich) stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Kalkulacja ceny oferty powinna obejmować wycenę następujących elementów:
1) Wykonanie fundamentu w nowym miejscu,
2) Zabezpieczenie pionowych elementów kapliczki przed złamaniem,
3) Demontaż elementów,
4) Przeniesienie poszczególnych elementów konstrukcji na nowe miejsce, 6) Konserwacja kamienia na nowym miejscu obejmująca oczyszczenie powierzchni
kamienia, wykonanie impregnacji wzmacniającej kamień, klejenie pęknięć kamienia,
uzupełnienie ubytków kamienia, wykonanie hydrofobizacji kamienia,
7) Wykonanie rusztowania.

Dokument nr: KPP.041.3.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.20. w sali sesyjnej
Urzędu Gminy w Stryszowie.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia
08.05.2018 r. do godz. 10.00. 2. Oferta winna być złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem
poczty, kuriera na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 października 2018 r.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie
ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia
prac przy obiektach zabytkowych lub pod ich nadzorem, zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

Ocena poszczególnych ofert odbędzie się wg następujących zasad:
W kryterium cena - oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty otrzymają ilość
punktów wyznaczoną wg poniższej formuły:
X n = (C min /C n )*100 ;
gdzie:
X n - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
C min - oznacza najniższą cenę ofert (spośród ofert podlegających ocenie);
C n - oznacza cenę ocenianiej oferty;
100 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.