Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi mycia okien i balkonów

Przedmiot:

Wykonanie usługi mycia okien i balkonów

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach ,,Moja Przychodnia"
ul. PCK 1
.40-057 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32/ 250-14-54. faks nr 32/ 250-37-69.
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oraz szczegółowe warunki zamówienia (swz)
na wykonanie usługi mycia okien i balkonów w obiektach 3 Przychodni w Katowicach
-Sprawa 19/U/2018.
II. Wprowadzenie:
I .Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi
mycia okien i balkonów w obiektach 3 Przychodni w Katowicach
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. póz. 1579 z późniejszymi zmianami).
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie ,,zapytanie ofertowe" na podstawie obowiązującego v
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Regulaminu udzieleni
zamówień z dnia 02.01.2017r. Rozdział IV § 4 ust. 5.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia są usługi mycia okien o łącznej powierzchni 3 853,64 nr (obmiar obustronny
okien) oraz usługi mycia i dezynfekcji balkonów o po w. 59,40 m2 w budynkach n/w Przychodni
zlokalizowanych w Katowicach:
Miejsce wykony wania usług : nazwa przychodni i adres Powierzchnia okien w m2 zmierzona obustronnie Powierzchnia balkonów do mycia i dezynfekcji w in2
900.08
Przychodnia Nr 1 Mickiew icza 9 - ACZ
Przychodnia Nr 3 PCK 1 2 418,98 59,40
Przychodnia Nr 13 Ordona 3 534,58
RYŻEM 3 853,64 59,40
2. Oznaczenie wg CPV: 90.91.00.00-9
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przychodnia 1- budynek 5 kondygnacji, powierzchnia stolarki okiennej wynosi 450,04 ni2 (dwustronnie)
= 900.08 in2, w'tym:
- parter - 109.47
- 1 piętro - 95,43
- 2 piętro - 95,43
- 3 piętro - 82,15
- 4 piętro - 33,00
- klatka schodowa A - 25,20
- klatka schodowa B - 9,36
Rodzaj stolarki okiennej: Okna z PCV. okna skrzynkowe, okna zespolone, rozkręcane i aluminium.
Przychodnia 3 - budynek 7 kondygnacji, powierzchnia stolarki okiennej wynosi I 209.49 nr
(dwustronnie) 2 418,98 m; w ty m:
- okna aluminiowe - 53,637
- okna El 60 - 48,979
- ścianki zewnętrzne - I I 72,135
- drzwi ze ściankami - 24.66
- klapa oddymiająca - 2.40
Przychodnia 13 - budynek 3 kondygnacje, powierzchnia stolarki okiennej wy nos 267.29 m2
(dwustronnie) 534.58 nr. w tym:
- parter - 92,95
-I piętro - 174,34
Rodzaj stolarki okiennej: Okna z PC'V, okna skrzynkowe, okna zespolone, rozkręcane i aluminium.
Zamawiający wymaga wykonania usług mycia okien z użyciem środków odpowiednio do rodzaju
stolarki okiennej.
Wykonawca będzie zobowiązany ustalić harmonogram wykonania usług indywidualnie z. Przełożeni każdej
Przychodni i dostosować czas pracy tak. aby nie kolidował z czasem pracy poradni.
Przychodnie są czynne w dni robocze w godzinach od 07:30 do 18:00 - gabinety lekarskie, poczekalnie,
pracownie specjalistyczne. ACZ do godziny 22:00, pomieszczenia administracyjne od godziny 07:30 do
godziny 15:00.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zamówienia na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do niniejszych warunków'.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnych w w/w Przychodniach.
Termin przeprowadzenia w izji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panią Marią Wiśnioch tel. 32 25 3-
76-52. 31/250 5161. e;mail: wisniochm@spzla-katowice.pl

CPV: 90.91.00.00-9

Dokument nr: 19/U/2018

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.05.2018r. godzina 09:05" w siedzibie Zamawiającego tj. w: śamodzchty ni
Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach - Dział Zamówień Publicznych ul. PCK -i -
057 Katowice.

Specyfikacja:
4. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia dokumenty dok niniejszego postępowania:
www.spzla-katowice.pl; Zamówienia publiczne do 30 000 euro; numer ewidencyjny - Sprawa 199 2f t 8

Składanie ofert:
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej ,,Oferta na usługi mycia okien i balkonów -
Sprawa 19/11/2018" na adres Zamawiającego w terminie do dnia 15.05.2018r. do godz. 09:00.
X. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2018r. godzina 09:05". Oferty można przysyłać pocztą
tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katow icach ,,Moja Przychodnia" ul. PCK I, 40-057 Katowice.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.06.2018r.
faks nr 32/ 250-37-69.
faks nr 32/ 250-37-69.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Zamawiający upoważnia Panią Ryszardę Jakima

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.