Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla terenów inwestycyjnych

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla terenów inwestycyjnych

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
pl. T. Kościuszki 11
41-902 Bytom
powiat: Bytom

Osoba do kontaktu:
Mirosław Dubik, tel. 32/ 396-71-57
Ewa Maciejowska, tel. 32/ 396-71-43
Sylwia Porembska, tel. 32/ 39 67 176
Martyna Nowotnik, tel. 32/ 39 67 175
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 80 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ul. Strzelców Bytomskich - Obszar I - etap II"

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Bytomiu pl. T. Kościuszki 11, pok. 312 w dniu 17.05.2018 r. o godzinie 10.00.

Specyfikacja:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bpk.pl

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć w kancelarii Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Bytom pl. Kościuszki 11,
w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2018 r. o godzinie 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- do 31 listopada 2019 r.

Wymagania:
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
warunki
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 80 000,00 zł.
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto:
Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005 3206 1164.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena zamówienia brutto - waga 100 %
11. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Do terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ lub odwołać przetarg.
13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia
Mirosław Dubik, tel. 32/ 396-71-57,
Ewa Maciejowska, tel. 32/ 396-71-43,

w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania Sylwia Porembska tel. 32/ 39 67 176,
Martyna Nowotnik tel. 32/ 39 67 175,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.