Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4200z ostatnich 7 dni
14796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Grodkowie
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
powiat: brzeski (opolski)
tel.77 40 40 321, 77 4040343, faks 77 4155516 e-
igp@grodkow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Grodków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( OPZ) - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Szczegółowy zakres Robót został opisany w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, który zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (przetarg nieograniczony na zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
główny przedmiot: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego

CPV: 71.52.00.00-9

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert dokonane zostanie bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert, ocena ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2018 , do godz. 15.00; z dopiskiem: ,,Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko
1. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.

Wymagania:
18. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w zapytaniu.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz zamieści niniejszą informacje na stronie internetowej,
4. Wybranemu Wykonawcy telefonicznie zostanie wskazany termin podpisania umowy.

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest Pan Zbigniew Zieliński.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.