Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych

Osoba do kontaktu:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka, tel. 74 887 05 10
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 15:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru )

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 16.05.2018 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 15.05.2018 r., do godz. 15:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA!!! Oferty należy złożyć w dwóch wariantach:
I wariant - remont elewacji frontowej i tylnej,
II wariant- remont elewacji frontowej.
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej
specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty (dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w Dziale Technicznym pok. 24). Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na konto
17 1560 0013 2353 8953 4000 0002 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z
jego winy, wadium przepada.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.