Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
3979z ostatnich 7 dni
14620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poszycie ścian wiaty magazynowej oraz wygrodzenie agregatów

Przedmiot:

Poszycie ścian wiaty magazynowej oraz wygrodzenie agregatów

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski,
ul. Obrońców Pokoju 2,
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
75) 782 43 22 wew. *676
lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych pn.: "Poszycie ścian wiaty magazynowej wraz z

bramami w szkółce leśnej w miejscowości Kolonia Pietruszka 12 (nr inw 180/127)

oraz wygrodzenie agregatów wraz z zadaszeniem (104/1257)".
3. Opis zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na dwie części.

a). Zabudowa wiaty magazynowej, przyległej do istniejącego budynku chłodni, otwartej z trzech stron.

b). Zabudowa i zadaszenie istniejących agregatów skraplaczy zamontowanych na konstrukcji stalowej przy ścianie budynku chłodni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Robota rozliczona będzie na zasadzie ryczałtu.

Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.

Wykonawca winien złożyć ofertę na całość zamówienia.

Wartość oferty należy wyliczyć na podstawie przedmiarów robót.

Dokument nr: SA.270.36.2018.JB

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2018 roku, w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, osobiście, pocztą elektroniczną na adres lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia : do 45 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
5. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

a) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) Wykonawca składający ofertę winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w postępowaniu, wpłacić na konto zamawiającego wadium w wysokości 300,00 zł., a dowód jego wpłaty należy dołączyć do oferty.

Wadium Wykonawcy, który mimo wyboru jego oferty uchyla się od zawarcia umowy, zostaje przez zamawiającego zachowane.

Nr konta do wpłaty wadium: PKO BP 44 1020 2124 0000 8402 0079 2804

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: "Poszycie ścian wiaty magazynowej

oraz wygrodzenie agregatów".

Kontakt:
9. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Pani Joanny Baranowskiej, tel. (75) 782 43 22 wew. *676

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.