Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg

Przedmiot:

,,Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg

Data zamieszczenia: 2018-05-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
ul. al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 44 34 330, faks 22 44 34 333
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - zamówienie na roboty budowlane powtarzane do umowy 289/17 z dnia 16.11.2017 r."
1) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża; - warstwy odsączające i pospółki; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm; - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm; - regulacja pionowa studzienek; - regulacja (przestawienie) krawężników i obrzeży; - wykonanie ścieku ulicznego; - przełożenie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 i 8 cm; - przełożenie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych; - remont cząstkowy nawierzchni z destruktu asfaltowego; - ułożenie warstwy z destruktu asfaltowego; - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych; - frezowanie nawierzchni bitumicznych; - oczyszczanie mechaniczne podbudowy; - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W; - ułożenie warstwy wiążącej z BA, KR 1-2, AC 16W; - ułożenie warstwy ścieralnej z BA, KR 1-2, AC 8S; - remontem nawierzchni z płyt betonowych (typ MON) oraz wielootworowych; - naprawą dróg gruntowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt ilości prac tzn. zwiększenia lub zmniejszenia (wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nie znanych w chwili jej zawarcia) w stosunku do ilości podanych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż kwota brutto określona w § 7 pkt 3 umowy. Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 70 % ilości prac wskazanych w kosztorysie ofertowym. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w taki sposób, aby ułatwiał dostęp osobom niepełnosprawnym. 3) Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zgodnie z § 10 pkt 1 wzoru umowy, zamawiający żąda, aby wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy zatrudnił, na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, tj. wykonanie Remontu nawierzchni mającej na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późń. zm.) - każda zatrudniona na pełen etat - w zakresie robót brukarskich lub asfaltowych

Dokument nr: 500097810-N-2018, ZZWR 14/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Przesłanki faktyczne: W roku 2017 zostało przeprowadzone zamówienie podstawowe w trybie przetargu nieograniczonego PNS 32/2017 na: Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielenia zamówienia na roboty budowlane powtarzane do kwoty 180 057,50 zł netto (która to wartość została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia podstawowego). W dniu 16.11.2017 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia podstawowego z wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. Wartość zamówienia na roboty budowlane powtarzane wynosi 180 057,50 zł netto i będzie realizowane przez wykonawcę zamówienia podstawowego. Zamówienie na roboty budowlane powtarzane polegać będzie na wykonaniu robót ujętych w zamówieniu podstawowym. Jest to pierwsze zamówienie od udzielenia zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o., , ul. Szomańskiego 8, 02-495, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.