Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont istniejącej elewacji i zadaszenia

Przedmiot:

Remont istniejącej elewacji i zadaszenia

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stora Enso Poland S.A.
Aleja Wojska Polskiego 21
07-401 Ostrołęka,
powiat: Ostrołęka
+48 882 167 790 +48 669 997 450
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKRES PRAC
1. Zabezpieczyć obszar prowadzonych prac naprawczych w budynku i na zewnątrz
budynku
2. Zdemontować pokrycie dachowe blaszane z powierzchni dobudowanej
budynku. Zdemontowane pokrycie wywieść poza teren zakładu - zutylizować,
zaś Inwestorowi dostarczyć kartę odpadu przed podpisaniem protokołu odbioru
prac
3. Zdemontować istniejące rynny i rury spustowe na części wyższej budynku
4. Oczyścić, naprawić i pomalować istniejącą stolarkę drzwiową - 2 sztuki
5. Oczyścić, naprawić ścianę z cegły od strony pomieszczenia w części
dobudowanej budynku. W tym celu należy skuć uszkodzony i odspojony tynk,
zmyć zabrudzenia ze ściany
6. Wykonać nowy tynk cementowo-wapienny kat.III i wykonać parapet okienny
wewnętrzny z płytek szkliwionych z wypustem poza ścianę na odległość 5 cm
7. Ścianę pomalować farbą wapienną w kolorze szarym jasnym
8. Wykonać przykrycie dachu dobudowy z blachy powlekanej T55/0,7 z wełną
mineralną grubości 15 cm. Wykonać przykrycie dachu papa termozgrzewalną
grubości 5,2 mm. Wykonać niezbędne obróbki blacharskie w części kalenicowej
i części okapowej z blachy powlekanej w kolorze brązowym
9. Wykonać miejscową naprawę elementów żelbetowych podciągu w
naprawczymi, wykonanie gładzi naprawczej na całej powierzchni podciągu i
pomalowanie farbą
10. Wykonać tynk elewacyjny kat.III cienko warstwowy na ścianie w pasie
okapowym szerokości 60 cm wzdłuż ściany oraz pod oknem witrynowym przy
wrotach. Pozostałą ścianę z cegły przeczyścić i pomalować ścianę elewacyjną
farbą wapienną w kolorze RAL 7045 pas górny, zaś w kolorze RAL7010
pomalować filary międzyokienne i międzydrzwiowe
11. Wykonać nowe obróbki blacharskie pasa pod rynnowego z blachy powlekanej w
kolorze brązowym. Pas pod rynnowy odsunąć poza lico tynku na odległość min.
5 cm
12. Zamontować parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze brązowym
13. Zamontować nowe rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym. Rynny
zamontować również od strony ,,Ostrołęki"- brakujące odcinki
14. Oczyścić i pomalować ścianę elewacyjną narożnej stacji trafo oraz komin
wentylacyjny od strony ,,Ostrołęki" farbą wapienną w kolorze RAL 7045
15. Oczyścić opaskę wokół budynku

Składanie ofert:
WYMAGANA DATA
ZŁOŻENIA OFERTY
15.05.2018r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRAC
Oferent proszony jest o podanie okresu wykonania od momentu otrzymania zlecenia
WIZJA LOKALNA
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 9 maja 2018 o godz. 10, spotkanie przed budynkiem
stacji pomp A-114

Wymagania:
TERMIN WAŻNOŚCI
OFERTY
Min 31.07.2018r.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi BHP oraz udział w szkoleniach
wprowadzających i dyscyplinujących orgaznizowanych przez Zamawiającego.
2. Dostawa materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w zakresie
opisanym w Zakresie Prac
3. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
4. Wygrodzenie i zabezpieczenie strefy wykonywania prac na terenie
Zamawiającego.
5. Realizacja prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP obowiązującymi na terenie
zakładów produkcyjnych Zamawiającego.
6. Utylizacja odpadów powstałych przy realizacji zadania.
ZAŁĄCZNIKI
1. Kodeks Etyki, dostępne pod linkiem,
http://www.storaensonarew.pl/files/other/dok_kodeks_postepowania_dla_dostawcow.pdf
2. Polityka ZSZ, dostępne pod linkiem
http://www.storaensonarew.pl/files/other/dok_polityka_se.pdf
3. Przewodnik Bezpiecznej Pracy na terenie SE, dostępne pod linkiem,
http://www.storaensonarew.pl/files/other/dok_przewodnik_bezpiecznej_pracy_w_se_elektroniczn
a.pdf
4. Informacja o kartkach, dostępne pod linkiem
http://www.storaensonarew.pl/files/other/dok_informacja_o_systemie_kartek.pdf
5. Dokumentacja techniczna
OFERTA POWINNA
ZAWIERAĆ
? Całkowity koszt realizacji zadania
? Termin wykonania
? Termin ważności oferty
? Warunki gwarancji
? Warunki płatności, preferowane min 60 dni
? Potwierdzenie zgodności zakresu
? Wymagania Wykonawcy wobec Zamawiającego, (jeśli dotyczy)
? Kopię polisy OC
Uwagi:
Zamawiający przewiduje karę w Umowie za niewywiązanie się z terminu dostawy w uzgodnionym
przez strony terminie. Wysokość kary do uzgodnienia w procesie negocjacji.
Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego w trakcie całego procesu ofertowego, niemniej
jednak przed upływem terminu złożenia oferty.
Stora Enso oświadcza, że nie jest zobowiązana do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U,. z 2010, nr 113 poz 759).
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w zapytaniu ofertowym
oraz w wymienionych załącznikach.
KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY
Ostateczna decyzja o wyborze podjęta zostanie po negocjacjach z wybranymi Oferentami i zależeć
będzie od całkowitych kosztów, po uwzględnieniu różnic technicznych i zaproponowanych rozwiązań.
Selekcja odbędzie się na podstawie ceny ofertowej, zakresu technicznego oferty, terminu realizacji,
oraz gwarancji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferentów do finalnych negocjacji w
oparciu o powyższe kryteria.
POZOSTAŁE WARUNKI
Stora Enso zastrzega sobie prawo do:
- zakończenia postępowania ofertowego bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyn,
- braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać rozumiane jako przyjęcie oferty.
Informujemy, że Stora Enso wprowadziła nowy system rejestracji i zarządzania Dostawcami.
Dostawcy wybrani do kolejnego etapu postępowania zostaną poproszeni o dokonanie rejestracji w
systemie.
Otrzymacie Państwo oddzielne zaproszenie w formie e-mail umożliwiające dokonanie rejestracji, która
jest niezbędna do przyjęcia Państwa oferty.

Kontakt:
OSOBY KONTAKTOWE
- ws. handlowych: hanna.jastrzebska@storaenso.com; +48 882 167 790
- ws. technicznych: pawel.wisniewski@storaenso.com +48 669 997 450

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.