Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i instalacja urządzeń do wyposażenia kawiarni w Świeradowie Zdroju

Przedmiot:

Dostawa i instalacja urządzeń do wyposażenia kawiarni w Świeradowie Zdroju

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: TJ UZDROWISKOWA SP. Z O.O.
Torowa 9/6
59-800 Lubań
powiat: lubański
600-402-282
t.jeczmionek@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108904
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację urządzeń do wyposażenia kawiarni w Świeradowie Zdroju
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń stanowiących wyposażenie gastronomiczne wg poniższej listy:
a. Zmywarka do naczyń i szkła
b. Szafa chłodnicza 130l
c. Szafa chłodnicza 350l
d. Szafa mroźnicza 120l
e. Kruszarka do lodu
f. Wyciskarka do cytrusów
g. Ekspres do kawy wraz z podstawą
h. Młynek do kawy automatyczny
i. Kostkarka do lodu
j. Baterie zlewozmywakowa 2 szt.
k. Baterie z giętkim kranem 4 szt.
l. Regał magazynowy 4-półkowy 600x600x1800 mm
m. Regał magazynowy 4-półkowy 700x600x1800 mm
n. Spryskiwacz z baterią i wylewką
o. Stół chłodniczy dwudrzwiowy ze zlewem
p. Barowa szafa chłodnicza
q. Stół ze zlewem dwukomorowym i półką
r. Stół ze zlewem i miejscem na zmywarkę
s. Stół ze zlewem i półką
t. Szafa BHP
u. Szafa przelotowa
v. Zmiękczacz automatyczny 2 szt.
w. Umywalka niezabudowana
x. Umywalka porządkowa 2-poziomowa
2. Oferent w cenie oferty musi uwzględnić wartość podłączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń i przyuczenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń. Przyuczenie musi odbyć się w lokalu będącym miejsce realizacji Projektu.
3. Wszystkie dostarczane meble muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
4. Minimalna oferowana gwarancja na urządzenia nie może być niższa niż 3 lata. Nadto Zamawiającemu przysługiwać będzie rękojmia.
5. Oferent musi posiadać własny serwis urządzeń chłodniczych oraz uprawnienia F gazy i uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych SEP do 1,5 kW.
6. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosił nie więcej niż 8 godzin. Oznacza to, że Zamawiający wymaga aby pomiędzy zgłoszeniem awarii dostarczanego sprzętu a przybyciem serwisu Oferenta minęło nie więcej niż 8 godzin roboczych. Przyjmuje się, że godzina robocza liczona jest od 7.00 do 16.00, np. zgłoszenie awarii o godzinie 15.00 musi skutkować przyjazdem serwisu do godziny 14.00 następnego dnia roboczego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i dni ustawowo wolne od pracy).
7. Miejsce realizacji Projektu (miejsce dostawy): lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Zdrojowej, 59-850 Świeradów Zdrój.
8. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Oferent będzie zobowiązany dokonać weryfikacji pomiarów z natury na miejscu realizacji Projektu w celu uniknięcia nieprawidłowości we właściwych wymiarach dostarczanych urządzeń.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej do 11 czerwca 2018r.
9. Oferenci składający ofertę są zobligowani do posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, że należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu urządzeń i mebli do lokalu gastronomicznego o wartości nie niższej niż 30 tys. zł netto wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że zadanie zostało prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych urządzeń, oprogramowania lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne urządzenia, oprogramowanie lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Mogą być oferowane urządzenia o parametrach równorzędnych jakościowo, a w przypadku parametrów wielkości urządzenia zbliżonej wielkości jeżeli różnica wielkości nie wpływa na funkcjonalność.
11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8. Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.
Cel zamówienia
W związku z realizacja? projektu pn. ,,Uruchomienie kawiarni Uzdrowiskowa w Świeradowie Zdroju", na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.01.05.01-02-0358/16-00 zawartej w dniu 03.08.2017r. w ramach Osi Priorytetowej nr 1 ,,Przedsiębiorstwa i innowacje"; Działania nr 1.5 ,,Rozwój produktów i usług w MŚP"; Typ projektu 1.5A. ,,Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, celem przedmiotowego zamówienia jest wybór Dostawcy, który dostarczy i zamontuje urządzenia do kawiarni zgodnie z parametrami opisanymi w ogłoszeniu.
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń stanowiących wyposażenie gastronomiczne wg poniższej listy i parametrów:
a. Zmywarka do naczyń i szkła typ TT-50TABT marki RM Gastro lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Dwupłaszczowa obudowa
iii. Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo
iv. Wbudowana pompa odpływu
v. Wykonanie ze stali nierdzewnej
vi. Sterowanie dźwigniowe
vii. termostop
viii. program samooczyszczania
ix. Tłoczona wanna
x. Kontrolki pracy i grzania
xi. Regulowany termostat bojler
xii. Minimum dwa cykle mycia: 90 i 150 sekund lub zbliżone
xiii. Nierdzewny filtr wanny
xiv. Wymiary kosza 50 x 50 cm
xv. Kosze w zestawie: płaski, na talerze, na sztućce
b. Szafa chłodnicza 130l typ HR-200 marki Redfox lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Statyczne chłodzenie
iii. Pojemność 130l
iv. Elektroniczny sterownik
v. Automatyczne rozmrażanie
vi. Łatwo wymienne uszczelki drzwi
vii. Czynnik chłodniczy R134a
viii. Zamek do drzwi
ix. Min. 3 max 4 przestawne ruszty
x. Wymiar: 600 x 585 x 855 mm lub zbliżone
c. Szafa chłodnicza typ HR-400 marki Redfox lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Statyczne chłodzenie
iii. Sterownik elektroniczny
iv. Automatyczne rozmrażanie
v. Łatwo wymienne uszczelki drzwi
vi. Zamek do drzwi
vii. Min. 4 max. 6 przestawnych rusztów
viii. Pojemność 350l
ix. Czynnik chłodniczy R134a
d. Szafa mroźnicza 120l typ HF-200 firmy Redfox lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Wentylowane chłodzenie
iii. Elektroniczny sterownik
iv. Dodatkowy ruszt mrożący od góry
v. Automatyczne rozmrażanie
vi. Zamek do drzwi
vii. Min.2 max 4 stałe ruszty
e. Kruszarka do lodu model 471700 firmy Waring lub równorzędna
i. Jedna sztuka
ii. Pojemnik i ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
iii. Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej
iv. Pojemnik na skruszony lód min. 2,8 max 3 kg
v. Maksymalna wydajność nie mniejsza niż 13,5 kg/h
f. Wyciskarka do cytrusów typ AGR marki Redfox lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Wydajność minimum 15l/godzina, max 25l/godzina
iii. Wykonanie aluminiowe
iv. Wyposażona w pokrywę poliwęglanową
v. Wyjmowana głowica wyciskająca
g. Ekspres do kawy wraz z podstawą typ CDC 2P/TS firmy Redfox lub równorzędny o następujących parametrach:
i. Jedna sztuka
ii. Elektroniczny panel z programowalnym licznikiem i elektroniczne sterowanie
iii. Automatyczne napuszczanie wody
iv. Miedziany bojler
v. Dwa krany parowe ze stali nierdzewnej, jeden kran do gorącej wody
vi. Wydajność maksymalna nie mniej niż 200 kaw/h
vii. Wyposażony w TurboSteamer i zabezpieczenie termiczne
viii. Jeden moduł do cappuccino (spienianie mleka za pomocą przycisku)
ix. Moduł Auto ON/OFF do włączania/wyłączania ekspresu w określonych porach
x. Przeznaczony do kawy i herbaty
xi. Moduł serwisowy - informacja o ewentualnych usterkach na wyświetlaczu
h. Młynek do kawy automatyczny model GOD-600 marki Red Fox lub równoważna:
i. Jedna sztuka
ii. Mielenie ziaren bezpośrednio do kolby, dozownik kawy
iii. Licznik porcji
iv. Możliwość dozowania porcji, praca ciągła w celu uzyskania porcji o dowolnej wielkości
v. Regulacja grubości mielenia w przedziale 5-12 g lub większym
vi. Maksymalny ciągły czas pracy nie krótszy niż 30 min.
vii. Podstawa wykonana z aluminium.
viii. Pojemność zbiornika kawy min. 1 kg i max 2 kg
i. Kostkarka do lodu typ IMC 3316W firmy RM Gastro lub równorzędna:
i. Jedna sztuka
ii. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
iii. Zdolność mrożenia min. 30 kg na 24h
iv. Pojemność zbiornika kostek min. 15 kg, max 25 kg
j. Bateria zlewozmywakowa:
i. 2 sztuki
ii. Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
iii. Mieszacz ceramiczny 40 mm
iv. Grupa akustyczna II
v. Klasa przepływu A
k. Bateria z giętkim kranem model BSP firmy Redfox lub równorzędny:
i. Cztery sztuki
ii. Giętki kran
iii. Przyłącze 1"
iv. Wąż przyłączeniowy
v. Sterowanie dźwigniowe.
vi. 40 cm
CD. OPISU ZAWARTA ZOSTAŁA W PUNKCIE DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

CPV: 39000000-2

Dokument nr: 1108904

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym załącznik nr 1) do dnia 16.05.2018 r. do godziny 12.00 do siedziby Zamawiającego w Lubaniu przy ul. Torowej 9/6 lub wysłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: t.jeczmionek@wp.pl.
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż całość oferty objętą niniejszym zapytaniem ofertowym) lub ofert wariantowych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
t.jeczmionek@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubański Miejscowość: Świeradów Zdrój
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 11.06.2018r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent musi posiadać własny serwis urządzeń chłodniczych oraz uprawnienia F gazy i uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych SEP do 1,5 kW. Jest zobowiązany w Formularzu ofertowym wskazać lokalizację serwisu urządzeń chłodniczych oraz wskazać osoby będące w dyspozycji Oferenta, które będą wchodzić w skład zespołu instalującego dostarczane urządzenia wraz z podaniem ich kwalifikacji (wymaganych przez Zamawiającego).
Wiedza i doświadczenie
Oferenci składający ofertę są zobligowani do posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, że należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu urządzeń i mebli do lokalu gastronomicznego o wartości nie niższej niż 30 tys. zł netto wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że zadanie zostało prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
Dodatkowe warunki
1. Oferent w cenie oferty musi uwzględnić wartość podłączenia i uruchomienia wszystkich urządzeń i przyuczenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń. Przyuczenie musi odbyć się w lokalu będącym miejsce realizacji Projektu.
2. Wszystkie dostarczane meble muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
3. Minimalna oferowana gwarancja na urządzenia i meble nie może być niższa niż 3 lata. Nadto Zamawiającemu przysługiwać będzie rękojmia.
4. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosił nie więcej niż 8 godzin. Oznacza to, że Zamawiający wymaga aby pomiędzy zgłoszeniem awarii dostarczanego sprzętu a przybyciem serwisu Oferenta minęło nie więcej niż 8 godzin roboczych. Przyjmuje się, że godzina robocza liczona jest od 7.00 do 16.00, np. zgłoszenie awarii o godzinie 15.00 musi skutkować przyjazdem serwisu do godziny 14.00 następnego dnia roboczego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i dni ustawowo wolne od pracy).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Składając ofertę należy złożyć wypełniony Formularz ofertowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
a) Kryteria formalne:
Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:
- Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości.
- Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych i/lub terminów (oferta musi być zrealizowana najpóźniej do dnia 11.06.2018r.
- Oferowana gwarancja na urządzenia i/lub meble jest niższa niż 3 lata.
- Oferent nie posiada własnego serwisu urządzeń chłodniczych i/lub wymaganych uprawnień.
- Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na zgłoszoną awarię, tj. czas przybycia serwisu do Zamawiającego wynosi więcej niż 8 godzin.
- Oferent nie dołączył minimalnej ilości referencji.
b) Kryteria punktowe:
1) Cena netto oferty
- Opis kryterium i sposobu naliczania punktów:
Sposób obliczania punktów:
X=Cmin/Co ×100
Co - cena netto rozpatrywanej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne
Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 100 jednostek. Najniższa zaoferowana cena w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 70 jednostek. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące:
X = 70/100 x 100 = 70,00 pkt. w tym kryterium (punkty w każdym kryterium będą zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku). W przypadku podania ceny w walucie obcej będzie ona dla oceny oferty przeliczona wg średniej ceny NBP publikowanej na dzień zakończenia składania ofert.
- Maksymalna ilość punktów: 100.
II. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria opisane w punkcie a i uzyska największą ilość punktów w punkcie b.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca?, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TJ UZDROWISKOWA SP. Z O.O.
Adres
Torowa 9/6
59-800 Lubań
dolnośląskie , lubański
Numer telefonu
717938389
NIP
6131577594
Tytuł projektu
Uruchomienie kawiarni Uzdrowiskowa w Świeradowie Zdroju
Numer projektu
RPDS.01.05.01-02-0358/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tadeusz Jęczmionek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600-402-282

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.