Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4
08-521 Dęblin
powiat: rycki
Tel. +48 81 88 30 122, 88 30 209, 88 30 328 Fax +48 81 88 30 248
sekretariat@wzl1deblin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe na remont budynku nr 30 polegający na naprawie i malowaniu ścian wewnętrznych, posadzek, elewacji i ramp oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wywietrzników dachowych i opaski odwadniającej.

Prace w całości wykonane mają być z materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad i dostarczonych przez Wykonawcę.

I. Charakterystyka obiektu:

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej, konstrukcja stropodachu żelbetowa, kryty papą termozgrzewalną, kubatura ok. 562 m3, pow. zabudowy ok. 119 m2, pow. użytk. ok. 101 m2, z rampą załadunkową pow. ok. 59 m2.

II. Zakres i sposób wykonania poszczególnych robót:

1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE i SUFITY:

a) czyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków, gruntowanie oraz malowanie do pełnego pokrycia (elementy stalowe emalią do metalu, pozostałe - farbą emulsyjną); cały obiekt z wyłączeniem dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej ok. 14 i 24 m

2

b) wymiana kratek wentylacji nawiewnej (szt.-4) z czyszczeniem kanałów.

2. POSADZKI:

a) czyszczenie, odtłuszczanie, miejscowe podkucie, gruntowanie istniejącej posadzki betonowej, wylanie warstwy wyrównującej gr. ok. 5 cm (do poziomu rampy), zatarcie wylanej posadzki, gruntowanie i malowanie farbą do betonu (podkładową i nawierzchniową do pełnego pokrycia); cały obiekt z wyłączeniem dwóch pomieszczeń o pow. ok. 14 i 24 m2, przy czym w jednym z pomieszczeń o pow. ok. 12 m2 warstwa wyrównująca będzie znacznie cieńsza.

3. DACH

a) demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami i montaż nowych (o-160 i 315 po 4 szt.), czyszczenie, odrdzewianie i malowanie elementów stalowych farbą podkładową i nawierzchniową do metalu odporną na warunki atmosferyczne.

4. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA:

a) demontaż stolarki okiennej (stalowa. ok. 0,6x1,8 m, szt. 8) i drzwiowej wraz z ościeżnicami (stalowa - 4 szt. o wymiarach ok. 1,5x2,1 m i drewniana- 1 szt., wymiar: ok. 1,5x2,1 m);
b) wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki okiennej (nie otwierana, ramy - aluminium zimne, szyby ze szkła absorpcyjnego w kolorze niebieskim);
c) wykonanie dostawa i obsadzenie nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (drzwi dwuskrzydłowe, pełne, rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników aluminiowych, bez izolacji termicznej; skrzydło montowane na min. 3 zawiasach, uszczelnienie drzwi gumowe na całym obwodzie, rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze ciemny brąz; wyposażone w jeden zamek z wkładką z trzema kluczami, szyldy i klamki aluminiowe w kolorze drzwi oraz uchwyty do plombowania; w drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło bierne blokowane (góra, dół), szerokość skrzydła czynnego 900 mm w świetle przejścia przy skrzydle otwartym pod kątem 900, szerokość skrzydła biernego wynikowa, w skrzydłach czynnych blokada dla całkowitego otwarcia; w przypadku drzwi o szerokości powyżej 2 m, szerokość skrzydeł symetryczna);
d) obróbka ościeży (oczyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków zaprawą szybkoschnącą), oczyszczenie zamontowanych elementów stolarki, usunięcie foli, przeprowadzenie regulacji i sprawdzenie poprawności funkcjonowania skrzydeł i wyposażenia.

5. ELEWACJA:

a) sklamrowanie pęknięcia ściany szczytowej budynku, wypełnienie szczeliny zaprawą przeznaczoną do tego celu;
b) usunięcie złuszczonej farby, czyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków, gruntowanie oraz malowanie do pełnego pokrycia (elementy stalowe farbą do metalu odporną na warunki atmosferyczne, pozostałe - farbą emulsyjną zewnętrzną);
c) demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych - szt. 27.

6. RAMPA:

a) demontaż listwy odbojowej (ok. 16 mb) i barierek schodowych (2 szt. po ok. 1,5 mb);
b) odkucie luźnych, spękanych, głuchych tynków, usunięcie zmurszałych cegieł ścian rampy i spękanego betonu stopni schodów, mechaniczne oczyszczenie powierzchni z luźnych cząstek i zmycie wodą tak aby podłoże nośne było, równe, czyste, wolne od niezwiązanych fragmentów, osadów, pyłów itp.;
c) uzupełnienie ubytków cegieł, nadlanie uszkodzonych stopni schodów, uzupełnienie/wykonanie nowego tynku ścian rampy;
d) gruntowanie i malowanie ścian rampy farbą emulsyjną zewnętrzną;
e) montaż nowych barierek schodowych i listwy odbojowej gr. min. 80 mm, pomalowanej w żółto-czarne pasy.

7. OPASKA:

a) rozebranie opaski betonowej o długości ok. 35 mb i szerokości ok. 0,5 m, usunięcie warstwy humusu do gruntu rodzimego (nie mniej niż 25 cm), wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce cementowej z ograniczeniem obrzeżami betonowymi - przy układaniu kostki należy zachować technologię zalecaną prze producenta, kostkę należy układać ze spadkiem 1-2% od budynku, kolor kostki dopasowany do koloru elewacji.

8. KOŃCOWE POSPRZĄTANIE TERENU

III. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym,
a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót instalacyjnych.
Na wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane prowadzonymi robotami i zobowiązuje się do ich naprawy.
Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.
Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób, ich aktualne badania lekarskie oraz wymagane uprawnienia (do pracy na wysokości i inne).
Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska - Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo - inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawców na stronie http://www.wzl1.mil.pl/wgrane-pliki/1292_001.pdf.
Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób nie kolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.
Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania
z odpadami.

W przypadku gdy w realizacji zamówienia będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
datę i miejsce urodzenia;
nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;
nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl,fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 26.09.2018 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.

Minimalna gwarancja na zastosowane materiały i wykonanie prace - 36 miesięcy.

Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej i w oparciu o własne obmiary złoży ofertę cenową na całość zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:

Dariusz Kamola tel. wew. 218 e-mail kamola@wzl1deblin.pl
Angelika Wójcik te. wew. 226 e-mail wojcik@wzl1deblin.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.