Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie placu zabaw

Przedmiot:

Doposażenie placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
tel. 41 372 32 49, Fax: (0-41) 372 29-55.
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze czerwonym i żółtym o powierzchni 340,70 m2 w ramach którego wchodzi m. in.:
1. demontaż i montaż istniejących zestawów zabawowych - szt. 6,
2. usunięcie istniejącej warstwy piasku - 340,70 m2,
3. wykonanie drenażu z kruszywa łamanego - 340,70 m2,
4. wykonanie granulatu SBR o gr. 5 cm,
5. wykonanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym i żółty - 340,70m2.
1. Jeżeli w zaproszeniu do składania oferty cenowej lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp.
2. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
3. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
4. Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego, o ile będzie zachodziła taka potrzeba.

Dokument nr: ZP. 271.2.67.2018.EP

Składanie ofert:
Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 11.05.2018r. do godz. 12:00, adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotowego zadania : 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
1. Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców: wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł. (do oferty należy załączyć wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie).
3. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
4. Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach podanych w zaproszeniu. Cena oferty brutto - znaczenie 100 %
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr 2).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.