Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
Fax: (0-41) 372 29-55
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Zmiana planu (projektu) zagospodarowania terenu" fundusz sołecki sołectwa Koczwara - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w urządzenia małej architektury na działce nr 38/1, 39/1, 40/2 w Koczwarze (obręb 0016 w jednostce ewidencyjnej 260503_5 Końskie - obszar wiejski) oraz uzyskanie na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach zadania pn. ,,Zmiana planu (projektu) zagospodarowania terenu" fundusz sołecki sołectwa Koczwara.
W ramach zamówienia projektant wykona m.in.:
1. Uzyska mapę do celów projektowych,
2. zaprojektuje urządzenia małej architektury w uzgodnieniu z Zamawiającym,
3. zaprojektuje:
1) Ławka z oparciem 4 szt.
1) Kosz na śmieci 2 szt.
2) Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.
3) Usytuowanie słupów oświetleniowych 6 szt.
4. opracuje kosztorysy i przedmiary robót,
5. opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
6. uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgłoszenia, decyzje, zezwolenia i przekaże Zamawiającemu.
Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien być przede wszystkim miejscem bezpiecznym
dla użytkowników, dlatego projekt zagospodarowania terenu, należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich norm.
Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien posiadać regulamin i instrukcję określającą zasady użytkowania oraz zawierać informację o numerach telefonów alarmowych, informacjęo zarządcy lub właścicielu kompleksu.
Uwagi:
1. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
2. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.
4. Wszelkie prace projektowe dotyczące zakresu lub czynności nieopisane w niniejszym wniosku, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu kopie potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie niezbędnych decyzji.
6. Wykonawca winien posiadać wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane celem wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Dokument nr: ZP. 271.2.66.2018.EP

Składanie ofert:
Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 11.05.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

Miejsce i termin realizacji:
1. Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: zadanie- 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Kryteria wyboru oceny ofert:
- Cena oferty brutto - znaczenie 100 %
Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.