Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlanego oraz ocena stanu technicznego elementów stalowych

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego oraz ocena stanu technicznego elementów stalowych

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18
60-767 Poznań
powiat: Poznań
tel/fax 61 865-89-07, 505 531 833
butlewski@palmiarnia.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,ocena stanu technicznego oraz wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia i konserwacji konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia
zbiorników ołeju opałowego "
Zadanie obejmuje:
- wykonanie projektu budowlanego zawierającego:
= ocenę stanu technicznego elementów stalowych (dźwigarów) stropu = rozwiązanie technologiczne wzmocnienia elementów stalowych stropu = sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych stropu
- przygotowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie wskazanych w projekcie budowlanym prac
- przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie wskazanych w projekcie budowlanym prac
- przygotowanie przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie wskazanych w projekcie budowlanym prac

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć w formie:
= elektronicznej na adres: butlewski@palmiarnia.poznan.pl lub
= pisemnej w sekretariacie Palmiarni Poznańskiej, ul. Matejki 18, Poznań
- Ofertę należy złożyć do dnia 14 maja 2018 r. do g. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zlecenia
sześć tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji
Wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjnej i należącą do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
= cena 100% *
5. Warunki płatności:
= przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury.
6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
Oferta winna zostać sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
Poprawki muszą być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.
- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
- Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Warunki dodatkowe
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę i otrzyma od Palmiarni (Zamawiającego) zlecenie na wykonanie opinii przekaże Palmiarni kserokopie aktu rejestracyjnego oraz wymienionych wyżej uprawnień.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na wartość szacunkową zamówienia, nieprzekraczającą równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.)

Kontakt:
8. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Butlewski tel. 505 531 833

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.