Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
453z dziś
4270z ostatnich 7 dni
14865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu lokalu

Przedmiot:

Wykonanie remontu lokalu

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 549-37-21 tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku przy ul. Modrej 1 w Warszawie w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
1.1.1 rozbiórkowych,
1.1.2 posadzkarskich,
1.1.3 murarsko-tynkarskich,
1.1.4 stolarskich,
1.1.5 malarskich,
1.1.6 wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę.
1.2. Branży sanitarna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie rur i podejść kanalizacyjnych,
- wymianie urządzeń sanitarnych - zlewozmywak,
- wymianie rur wodnych i podejść zw i cw,
- wymianie armatury sanitarnej - zlewozmywak,
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw,
- wymianie kuchni gazowej na gazową 4-palnik. z piekarnikiem gazowym,
- próbie ciśnieniowej instalacji gazowej,
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elektryczna obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system
TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
- wymianie tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki
modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,
- wykonaniu w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie
z przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu:
obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych i oświetlenia, osprzętu
instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi
Normy N SEP E-002,
- wykonaniu powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej (zgodnie
z przedmiarem robót) i dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły
z pomiarów, schemat ideowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy
wykonanej instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

Dokument nr: ZGN/TZ/KO/85/18

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Data składania ofert: 2018-05-15
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.