Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Dostawa i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania piecem hartowniczym wraz z System...

Przedmiot:

,,Dostawa i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania piecem hartowniczym wraz z System kontroli prędkości obrotowej (sterowania schładzaniem szkła)"

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKŁO Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 2
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
512716630
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109144
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania piecem hartowniczym wraz z System kontroli prędkości obrotowej (sterowania schładzaniem szkła)"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot dostawy ma stanowić zaawansowany system sterowania piecem hartowniczym wraz z System kontroli prędkości obrotowej o zmiennej prędkości (sterowania schładzaniem szkła) w wymaganej specyfikacji:
1/ System iControl, zastępujący dotychczasowy system sterowania piecem.
System ten umożliwi ekonomiczną i szybką aktualizację ustawień parametrów pieca hartowniczego poprzez wyposażenie w nowoczesne funkcje:
a/ szybkie zarządzanie recepturami umożliwiające usprawnienie procesu hartowania i poprawę jego jakości, poprzez możliwość przypisania na stałe wszystkich parametrów procesu do danej formatki, a nie wpisywania ręcznie przez operatora.
b/ uniemożliwienie popełnienia błędu w związku z nieprawidłowymi ustawieniami parametrów procesu przez operatora.
c/ zwiększy produktywność pieca - większa ilość m2/zmianę.
d/ skrócenie czasu przezbrojenia z jednego produktu na drugi co poprawi czas realnej pracy pieca, poprzez eliminację pracy na biegu jałowym (czas przezbrojeń).
e/ pozwoli sprawniej regulować parametry procesu hartowania, co umożliwi lepszą kontrolę nad czasami cyklu w kierunku optymalizacji; jakość vs. najkrótszy możliwy czas cyklu.
f/ dane z systemu raportowania umożliwią weryfikację parametrów procesu pod kątem SPC (Statistical Process Control) Statycznej Kontroli Procesu. SPC umożliwi wdrożenie statystycznego sterowania procesem zgodnie z metodologią ,,6 sigma" .
g/ dane z systemu raportowania będą również niezbędne do wdrożenia systemu ISO 16494, niezbędnego w takich branżach/rynkach jak AGD i Automotive
h/ system w pełni wspierać zwiększenie integracji automatyki z OPC, co pozwala na szybką korektę parametrów procesów, w przypadku odchyleń jakościowych.
i/ interfejs użytkownika z grafiką, ilustracyjny i 22-calowy ekran dotykowy.
j/ moduł raportowania online w czasie rzeczywistym oraz powiadomień bezpośrednio z
urządzenia.
k/ system ma pozwalać na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej z produkcji, dotyczące jakości hartowanego szkła, przechwytywać i zapisywać wszystkie dane procesowe z każdego załadunku szkła, zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP) normy EN 12150-2.
l/ wbudowany mechanizm tworzenia automatycznych kopii zapasowych systemu z macierzą RAID (redundantna macierz niezależnych dysków), który da możliwość odzyskiwania poprzednich ustawień systemu bez strat informacyjnych w przypadku awarii zasilania oraz da możliwość zdalnego dostępu poprzez połączenie VPN, aby zabezpieczyć produkcję
m/ funkcja raportowania on-line - wymagane dane dotyczące kontroli mają być monitorowane przez interfejs użytkownika wbudowany w skaner i drukowane w postaci raportów systemowych. Raporty te maja być dostępne przez przeglądarkę, a także z poziomu aplikacji mobilnej (dla urządzeń Apple i Android). Dostarczanie informacji ma być w czasie rzeczywistym.
2/ System kontroli i możliwości regulacji prędkości obrotowej (sterowanie schładzaniem szkła) wraz z zewnętrznym systemem raportowania - zastępujący całkowicie stary system sterowania schładzaniem szkła, który pozwalał pracować z dmuchawami pełną prędkością. Nowy zaawansowany system sterowania wyposażony w funkcjonalność: w systemie wyłączone lub włączone
a/ prędkość dmuchawy dostosowywana do wymaganego ciśnienia hartowania; możliwość modulowania różnych ciśnień w trakcie jednego cyklu schładzania. Obecnie można tylko osiągać stałe ciśnienie w trakcie cyklu chłodzenia.
b/prędkość dmuchawy na biegu jałowym w przypadku braku szkła; wloty powietrza zamknięte.
c/ zewnętrzny system raportowania obsługujący następujące funkcje:
o Godziny produkcji
o Wydajność produkcji
o Czas bezczynności pieca
Wymagane korzyści:
- Zmniejszone koszty energii elektrycznej procesu hartowania
- Wyższa produktywność dzięki możliwości skrócenia czasu hartowania w oparciu o SPC
- Brak mocy biernej
- Zmniejszona moc szczytowa, zmniejszona ilość przekroczeń poboru mocy, a co za tym idzie brak dodatkowych kosztów opłat operatora.
3/ Zakres dostawy zintegrowanego systemu wraz z systemem kontroli prędkości obrotowej o zmiennej prędkości (sterowania schładzaniem szkła) ma obejmować:
a/ pełna automatykę - szafa sterownicza, karty, komponenty itp.
b/ panel operacyjny OP1: interfejs użytkownika, monitor i klawiatura
c/ oprogramowanie do modułu raportowania
d/ niezbędne komponenty elektryczne i przewody, akcesoria instalacyjne
e/ dokumentację techniczną
f/ Zewnętrzne oprogramowanie monitorujące
g/ Konfiguracja oprogramowania
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Cel zamówienia
Dostawa zaawansowanego systemu sterowania piecem hartowniczym wraz z System kontroli prędkości obrotowej o zmiennej prędkości (sterowania schładzaniem szkła) w wymaganej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia
1/ System iControl, zastępujący dotychczasowy system sterowania piecem.
System ten umożliwi ekonomiczną i szybką aktualizację ustawień parametrów pieca hartowniczego poprzez wyposażenie w nowoczesne funkcje
a/ szybkie zarządzanie recepturami umożliwiające usprawnienie procesu hartowania i poprawę jego jakości, poprzez możliwość przypisania na stałe wszystkich parametrów procesu do danej formatki, a nie wpisywania ręcznie przez operatora.
b/ uniemożliwienie popełnienia błędu w związku z nieprawidłowymi ustawieniami parametrów procesu przez operatora.
c/ zwiększy produktywność pieca - większa ilość m2/zmianę.
d/ skrócenie czasu przezbrojenia z jednego produktu na drugi co poprawi czas realnej pracy pieca, poprzez eliminację pracy na biegu jałowym (czas przezbrojeń).
e/ pozwoli sprawniej regulować parametry procesu hartowania, co umożliwi lepszą kontrolę nad czasami cyklu w kierunku optymalizacji; jakość vs. najkrótszy możliwy czas cyklu.
f/ dane z systemu raportowania umożliwią weryfikację parametrów procesu pod kątem SPC (Statistical Process Control) Statycznej Kontroli Procesu. SPC umożliwi wdrożenie statystycznego sterowania procesem zgodnie z metodologią ,,6 sigma" .
g/ dane z systemu raportowania będą również niezbędne do wdrożenia systemu ISO 16494, niezbędnego w takich branżach/rynkach jak AGD i Automotive
h/ system w pełni wspierać zwiększenie integracji automatyki z OPC, co pozwala na szybką korektę parametrów procesów, w przypadku odchyleń jakościowych.
i/ interfejs użytkownika z grafiką, ilustracyjny i 22-calowy ekran dotykowy.
j/ moduł raportowania online w czasie rzeczywistym oraz powiadomień bezpośrednio z
urządzenia.
k/ system ma pozwalać na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej z produkcji, dotyczące jakości hartowanego szkła, przechwytywać i zapisywać wszystkie dane procesowe z każdego załadunku szkła, zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP) normy EN 12150-2.
l/ wbudowany mechanizm tworzenia automatycznych kopii zapasowych systemu z macierzą RAID (redundantna macierz niezależnych dysków), który da możliwość odzyskiwania poprzednich ustawień systemu bez strat informacyjnych w przypadku awarii zasilania oraz da możliwość zdalnego dostępu poprzez połączenie VPN, aby zabezpieczyć produkcję
m/ funkcja raportowania on-line - wymagane dane dotyczące kontroli mają być monitorowane przez interfejs użytkownika wbudowany w skaner i drukowane w postaci raportów systemowych. Raporty te maja być dostępne przez przeglądarkę, a także z poziomu aplikacji mobilnej (dla urządzeń Apple i Android). Dostarczanie informacji ma być w czasie rzeczywistym.
2/ System kontroli i możliwości regulacji prędkości obrotowej (sterowanie schładzaniem szkła) wraz z zewnętrznym systemem raportowania - zastępujący całkowicie stary system sterowania schładzaniem szkła, który pozwalał pracować z dmuchawami pełną prędkością. Nowy zaawansowany system sterowania wyposażony w funkcjonalność: w systemie wyłączone lub włączone
a/ prędkość dmuchawy dostosowywana do wymaganego ciśnienia hartowania; możliwość modulowania różnych ciśnień w trakcie jednego cyklu schładzania. Obecnie można tylko osiągać stałe ciśnienie w trakcie cyklu chłodzenia.
b/prędkość dmuchawy na biegu jałowym w przypadku braku szkła; wloty powietrza zamknięte.
c/ zewnętrzny system raportowania obsługujący następujące funkcje:
o Godziny produkcji
o Wydajność produkcji
o Czas bezczynności pieca
3/ Zakres dostawy zintegrowanego systemu wraz z systemem kontroli prędkości obrotowej o zmiennej prędkości (sterowania schładzaniem szkła) ma obejmować:
a/ pełna automatykę - szafa sterownicza, karty, komponenty itp.
b/ panel operacyjny OP1: interfejs użytkownika, monitor i klawiatura
c/ oprogramowanie do modułu raportowania
d/ niezbędne komponenty elektryczne i przewody, akcesoria instalacyjne
e/ dokumentację techniczną
f/ Zewnętrzne oprogramowanie monitorujące
g/ Konfiguracja oprogramowania

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 1109144, 1/05/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
a. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych -
Załącznik nr 2.
c. Specyfikacje techniczną
2. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na dostawę i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania piecem hartowniczym wraz z System kontroli prędkości obrotowej o zmiennej prędkości (sterowania schładzaniem szkła)", należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy:
SZKŁO Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 2
11-100 Lidzbark Warmiński
lub osobiście w siedzibie firmy Szkło Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński
do dnia 16.05.2018. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.05.2018 do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona:
o Bazie Konkurencyjności
o przesłana drogą e-mailową do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrał.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 31.05.2018 roku od dnia podpisania umowy z Wykonawcą,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ Wykonawca posiada odpowiedni potencjał, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia czego potwierdzeniem będzie oświadczenie zawarte w Załączniku nr 1
b/ Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru - czego potwierdzeniem będzie zapis w specyfikacji technicznej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 01/05/2018
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
Lp. Rodzaj kryterium Punktacja Sposób oceny
1. Cena Od 0 do 60
Waga kryterium - 60% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 60 = ilość punktów
2. Okres wykonania Zamówienia liczony w dniach od dnia podpisania umowy Od 0 do 40
Waga kryterium - 40% Stosunek okresu wykonania zawartego w ofercie z najkrótszym terminem wykonania do okresu w badanej ofercie, mnożony przez 40 = ilość punktów
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w walucie obcej (w przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
5. Oferta musi zawierać cenę netto.
6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotowego zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
7. Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia byłą ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
8. Ceną oferty jest cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
Wykluczenia
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdza brak powyższych powiązań stosownym oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 2.
3. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych-potwierdzeniem złożone oświadczenie w Załaczniku nr 1
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Olsztyńska 2
11-100 Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie , lidzbarski
Numer telefonu
89 7672256
Fax
89 7670381
NIP
7431697469
Tytuł projektu
Wdrożenie rekomendacji wynikających ze Strategii Wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I w Spółce SZKŁO Lidzbark Warmiński.
Numer projektu
POPW.01.04.00-28-0003/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Leonowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512716630

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.