Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Przebudowa dróg...

Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żebry"

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąsosz
Plac Rzędziana 8
19-222 Wąsosz
powiat: grajewski
Telefon/Fax: 86 273 10 01, tel. 86 273 10 01 wew. 12, tel. 86 273 10 01 w.15
wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wąsosz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest :
Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie budowy dróg do prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żebry".
Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego - szerokość 4 m, na długości 576 m, poboczy żwirowych - o szerokości 1,0 m.
W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonane będzie oznakowanie pionowe
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ, zamieszczonej 26.02.2018 r. na stronie internetowej BIP UG Wąsosz , w ramach ogłoszenia przetargu.
3. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego określa proponowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: DM.7226.22.2018

Specyfikacja:
3. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego określa proponowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10:00, e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście.
2. W tytule należy wpisać: OFERTA - nadzór inwestorski ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żebry".
3. Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz pokój Nr.6, pocztą na adres urzędu Pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz,. e-mail: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 30 listopada 2018 roku

Wymagania:
III. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta Wykonawcy powinna być złożona w kopercie z opisem: OFERTA - nadzór inwestorski ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żebry".
Wymagane dokumenty jakie należy załączyć do oferty:
a. Kopię posiadanych uprawnień w danej branży - upoważniających do prowadzenia nadzoru inwestorskiego , poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
b. Kopię zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Cena - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę .
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym podlegają zwrotowi do oferenta.

Uwagi:
Załącznik:
1.FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1
2.WZÓR UMOWY- Załącznik nr 2

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
1. Czesław Ołdakowski - Wójt Gminy, tel. 86 273 10 01 wew. 12
2. Tadeusz Kozłowski - Inspektor, tel. 86 273 10 01 w.15

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.